Öppet hus

Öppet hus

Onsdag, 24 april 17:00

Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen i Stockholm
Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen i Stockholm
Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen i Stockholm
Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen i Stockholm
Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen i Stockholm

1 / 7

Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen

Fristående ·

Segelbåtsvägen 9, Stockholm

Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen

Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Amerikanska Gymnasiet är en svensk gymnasieskola som är grundad av rektorer. Vår ledstjärna är att utveckla varje elev mot att kunna nå sin fulla potential.

Full potential innebär att både ha starka kunskaper och starka förmågor när gymnasiet är över. Detta för att kunna vara bättre förberedd för en alltmer internationell arbetsmarknad.

En viktig del i skolans pedagogik är retorik och att utveckla förmågan att tala inför grupp. Det gör att eleverna utvecklar ett starkare personligt ledarskap under gymnasietiden.

Huvudspråket för undervisningen är svenska. Undervisning sker på både svenska och engelska för att utveckla två akademiska språk.

Vi följer den svenska läroplanen och erbjuder högskoleförberedande program.

Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen, tidigare Amerikanska Gymnasiet Stockholm, är ett gymnasium på Stora Essingen i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi och teknik. Antagningspoängen 2023 för Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen var mellan 185 och 255 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 255 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

86/100

Snittbetyg

-

Betygsinflation

Låg

Tar examen

-

Lärare

Behöriga lärare

84%

Lärarnöjdhet

-

Elever

Antal elever på skolan

531 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Utmärkande

Svenska och engelska

Undervisningens huvudspråk är svenska, där engelska inslag blandas naturligt i stigande omfattning längs med gymnasietiden. På prov kan man oftast själv välja vilket språk man svarar på.

Kultur och traditioner

På skolan finns ett stort antal klubbar. Under året sker olika homecoming-event, AG Awards och skolans årliga debattävling make it count. Vi släpper också varje år en yearbook.

Speech

På skolan tränar eleverna extra mycket på att tala inför grupp. För att utveckla ett starkare personligt ledarskap, samt en starkare självkänsla.

Kriminologi

På samtliga program kan man välja att läsa kriminologi.Val av inriktning och individuella val gör man inför årskurs 2.

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Öppet hus

Sociala medier

Amerikanska Gymnasiet Stora Essingen

Vanliga frågor

Hur mycket är på engelska?

Skolan arbetar för att utveckla två akademiska språk, både en stark svenska och en stark engelska. I undervisningen är huvudspråket svenska, där engelska inslag blandas naturligt i undervisningen i stigande omfattning längs med gymnasietiden. På de allra flesta prov väljer eleverna själva vilket språk de vill svara på. Att göra engelskan till en naturlig del av vardagen rustar skolans elever för universitetsvärlden, samtidigt som det skapar förutsättningar för en framtida karriär både i Sverige och utomlands.

Hur ser schemat ut?

Schemat är generellt mellan kl 09:00 - 15:00. Undantag för moderna språk och vissa individuella val som kan hamna utanför ramtiden. Frivillig läxhjälp finns på schema vid flera tillfällen varje vecka och ligger utanför ramtiden.

Hur fungerar Homecoming?

Många av de olika event som sker varje år är hämtade från High School i USA. Klasserna tävlar på varje event om så kallade “homecoming points”. Vinnande klass får VIP på studenten, senior prom m.m. Exempel på event under året är: Sporty Friday, What-not-to wear-Wedneday, Suit up day, Make it red for Santa, Hawaiian summer party, Halloween Event mfl.

Hur fungerar 3 terminer?

Skolåret med “Tre terminer” innebär samma antal skoldagar och samma undervisningstid som alla andra skolor har. Med tre terminer får man 2 veckor höstlov och 2 veckor sportlov. Övriga lov är som vanligt. Sommarlovet är 9 veckor långt.

Kan man åka på språkresor?

Ja. Amerikanska Gymnasiet har ett etablerat samarbete med EF språkresor. Skolan arrangerar varje sommarlov “Summer Academy” i USA och England i regi av EF. Resorna är frivilliga. För den elev som önskar att studera utomlands under sin gymnasietid finns särskilda rabatter och stöd från skolan i form av Fundraising och stipendier.

Vad har ni för klubbar?

Varje läsår i augusti har skolan “Club Signup Week”. Här kan alla som vill gå med i en eller flera klubbar. Man kan också starta upp en egen klubb och få hjälp av skolan. På skolan finns allt från olika idrottsklubbar till debatt, schack, musik och matlagning.

Hur fungerar era kajaker?

Vi har ett samarbete med Kayakomat som låter våra elever som är med i vår kajakklubb att låna kajaker gratis. Kajakerna används också i undervisningen inom kurser i idrott. Skolan har tillgång till en klassuppsättning med kajaker.

Hur fungerar idrotten?

Skolan har en egen idrottshall som ligger inomhus på skolan. Utanför skolan finns ett utegym. Skolan har också ett ordinarie gym inne på skolan.

Plats

Skolägare

Amerikanska Gymnasiet i Sverige

5 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Amerikanska Gymnasiet är en svensk gymnasieskola som kombinerar det bästa från det svenska och amerikanska skolsystemet, baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Amerikanska Gymnasiet är grundat av rektorer. Vår ledstjärna är att utveckla varje elev för att kunna nå sin fulla potential.

Andra besökte även