Lillerudsgymnasiet

Fristående ·

Lillerud 245, Vålberg

Högskolestudier

Var eleverna på Lillerudsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Lillerudsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   19 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   13 %

  • Djursjukvårdarprogrammet

   10 %

  • Socionomprogrammet

   10 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i lantbruk, trädgård, skog och fiske

   6 %

  • Veterinärprogrammet

   6 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   3 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   3 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  Program

  Naturbruk

  Antagningspoäng

  Djurvård

   

  90

  Hästhållning

   

  80

  Lantbruk

   

  90

  Om

  Lillerudsgymnasiet är ett gymnasium i Vålberg som har programmet naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Lillerudsgymnasiet var mellan 80 och 90 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 90 meritpoäng för naturbruk, inriktning djurvård. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  75/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(15,2)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  89%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  78%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,3

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 75 svar, 82 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  8,1

  Stöd

  6,4

  Elevnöjdhet

  7,7

  Antal elever på skolan

  266 elever

  Könsfördelning

  84 % tjejer

  16 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  28 %

  Jobbar

  33 %

  Annat

  39 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  27 %

  Jobbar

  47 %

  Annat

  26 %

  Plats

  Skolägare

  Lillerudsgymnasiet AB

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Lillerudsgymnasiet drivs av Lillerudsgymnasiet AB som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.