Spångbergsgymnasiet

Kommunal ·

Fogdevägen 2, Filipstad

Spångbergsgymnasiet är ett gymnasium i Filipstad som har programmen Natur, Samhälle, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Hantverk, Bygg och anläggning, Vård och omsorg samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Spångbergsgymnasiet var mellan 80 och 195 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 195 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

195

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

157.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

177.5

Elteknik

 

177.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

182.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

160

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

80

Mark och anläggning

 

80

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

165

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

87.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

71 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 56 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

266 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Plats

Filipstads Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

266 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Filipstads Kommun som är en kommunal skolägare.