Spångbergsgymnasiet i Filipstad

Spångbergsgymnasiet

Kommunal ·

Fogdevägen 2, Filipstad

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
195
Samhäll
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap 
157,5
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Automation 
177,5
Elteknik 
177,5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

182,5
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

160
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Hantverk
InriktningAntagningspoäng
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180
Bygg och anläggning
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Husbyggnad 
80
Mark och anläggning 
80
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

165
Industritekniska
InriktningAntagningspoäng
Svetsteknik 
87,5

Om

Spångbergsgymnasiet är ett gymnasium i Filipstad som har programmen natur, samhälle, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, hantverk, bygg och anläggning, vård och omsorg samt industri. Antagningspoängen 2023 för Spångbergsgymnasiet var mellan 80 och 195 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 195 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

72/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

73%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 56 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

266 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

43 %

Jobbar

37 %

Annat

19 %

3 år efter studenten

Studerar

30 %

Jobbar

47 %

Annat

23 %

Plats

Skolägare

Filipstads kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Spångbergsgymnasiet drivs av Filipstads kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.