Huvudbyggnaden på Hersby Gymnasium.
Utsikt över skolgården på Hersby Gymnasium.
Skolgården på Hersby Gymnasium.

1 / 4

Hersby gymnasium

Kommunal ·

Läroverksvägen 17, Lidingö

Högskolor

Var eleverna på Hersby gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Hersby gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  18 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  17 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  16 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  15 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  15 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  4 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  1 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  1 %

Och 16 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  34 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  22 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Juristprogrammet

  7 %

 • Civilekonomprogrammet

  5 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  2 %

 • Kandidatprogram i juridik och rättsvetenskap

  2 %

Och 22 ytterligare utbildningar

Program

Om

Hersby gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Lidingö. Hersby gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Hersby gymnasium är ett gymnasium på Lidingö som har programmen natur, samhälle, ekonomi och teknik. Antagningspoängen 2023 för Hersby gymnasium var mellan 262,5 och 295 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 295 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

86/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(15,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

91%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 305 svar, 89 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,6

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

998 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

62 %

Jobbar

14 %

Annat

24 %

3 år efter studenten

Studerar

87 %

Jobbar

9 %

Annat

3 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  18 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  17 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  16 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  34 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  22 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

Plats

Skolägare

Lidingö kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Hersby gymnasium drivs av Lidingö kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.