Hersby gymnasium

Kommunal ·

Läroverksvägen 17, Lidingö

Hersby gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Lidingö. Hersby gymnasium har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Hersby gymnasium är ett gymnasium på Lidingö som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Hersby gymnasium var mellan 262,5 och 295 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 295 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Musik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

0

Naturvetenskap

 

275

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

262.5

Samhällsvetenskap

 

267.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

295

Juridik

 

287.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Teknikvetenskap

 

275

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

75/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

89 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 305 svar, 89 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,6

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

998 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

53 %

Jobbar

16 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

31 %

Tre år efter

Studerar

75 %

Jobbar

14 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

67 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Lidingö Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

998 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Lidingö Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet