Öppet hus

Öppet hus

Torsdag, 18 april 18:00

Internationella Engelska Gymnasiets skolbyggnad från innergården.
Internationella Engelska Gymnasiets skolbyggnad utifrån.
Internationella Engelska Gymnasiet naturvetenskapsprogrammet
Internationella Engelska Gymnasiet samhällsvetenskapsprogrammet
Internationella Engelska Gymnasiet Estetiska programmet

1 / 5

Internationella Engelska Gymnasiet

Fristående ·

Allhelgonagatan 4, Stockholm

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet

Högskolor

Var eleverna på Internationella Engelska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Internationella Engelska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  21 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  15 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  14 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  9 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  8 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  5 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  3 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

Och 13 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  14 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  5 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  4 %

 • Lärarprogram

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

Och 18 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

IEGS is located in the heart of Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed to helping students develop to their full potential. We currently offer four Swedish national programmes and the International Baccalaureate (IB) programme, which all qualify students for university studies in Sweden or abroad. All courses, with the exception of Swedish, Civics A, Law and Modern Languages, are taught in English.

IEGS believes that every student has the capacity to develop intellectually, personally and morally. Our pedagogy is based on a work ethic where involvement comes through hard work, creativity, commitment and dedication. Intellectual curiosity is imperative for academic development and for understanding the world we live in.

At its heart IEGS is motivated by a mission to create a better world through education, prepare students for the world of today and tomorrow and develop young people who are courageous thinkers, reflective learners and curious about the world in which we live in.

Utöver de 44 % behöriga lärare med svensk lärarlegitimation som syns under utbildningsstatistik har cirka 30 % av lärarna utländsk lärarlegitimation.

Till International Baccalaureate-programmet (IB) har skolan ett obligatoriskt antagningsprov. Resultatet läggs till betygen för en slutlig bedömning. Eftersom många som söker IB inte har betyg från det svenska betygssystemet (och då har 0 i meritpoäng), blir lägsta antagningspoäng inte relevant för detta program.

Internationella Engelska Gymnasiet är ett gymnasium på Södermalm i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi och estet. Antagningspoängen 2023 för Internationella Engelska Gymnasiet var mellan 120 och 220 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 220 meritpoäng för ekonomi inriktning juridik, academic and personal development. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

88/100

Snittbetyg

C(15)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

86%

Lärare

Behöriga lärare

43%

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 195 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

5,7

Trygghet

6,9

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

636 elever

Könsfördelning

59 % tjejer

41 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

81 %

Jobbar

6 %

Annat

13 %

3 år efter studenten

Studerar

82 %

Jobbar

10 %

Annat

8 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  21 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  15 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  14 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  14 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

Plats

Skolägare

Internationella Engelska Skolan

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Internationella Engelska Gymnasiet drivs av Internationella Engelska Skolan, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även