Internationella Engelska Gymnasiets skolbyggnad från innergården.
Internationella Engelska Gymnasiets skolbyggnad utifrån.
Internationella Engelska Gymnasiet naturvetenskapsprogrammet
Internationella Engelska Gymnasiet samhällsvetenskapsprogrammet
Internationella Engelska Gymnasiet Estetiska programmet

1 / 5

Internationella Engelska Gymnasiet

Fristående ·

Allhelgonagatan 4, Stockholm

Högskolestudier

Var eleverna på Internationella Engelska Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Internationella Engelska Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  20 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  17 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  14 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  9 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  8 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  3 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

Och 19 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  12 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  5 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  3 %

 • Ämneslärarprogrammet

  3 %

Och 32 ytterligare utbildningar

Program

Natur

Antagningspoäng

Naturvetenskap, academic and personal development

 

255

Samhälle

Antagningspoäng

Samhällsvetenskap, academic and personal development

 

257.5

Ekonomi

Antagningspoäng

Juridik, academic and personal development

 

252.5

Estet

Antagningspoäng

Bild och formgivning

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

175

Teater

 

120

Om

IEGS is located in the heart of Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed to helping students develop to their full potential. We currently offer four Swedish national programmes and the International Baccalaureate (IB) programme, which all qualify students for university studies in Sweden or abroad. All courses, with the exception of Swedish, Civics A, Law and Modern Languages, are taught in English.

IEGS believes that every student has the capacity to develop intellectually, personally and morally. Our pedagogy is based on a work ethic where involvement comes through hard work, creativity, commitment and dedication. Intellectual curiosity is imperative for academic development and for understanding the world we live in.

At its heart IEGS is motivated by a mission to create a better world through education, prepare students for the world of today and tomorrow and develop young people who are courageous thinkers, reflective learners and curious about the world in which we live in.

Antagningspoängen (merit) 2023 för Internationella Engelska Gymnasiet var mellan 0 och 257.5 meritpoäng. På gymnasiet går totalt 717 elever.

Utöver de 56 % behöriga lärare med svensk lärarlegitimation som syns under utbildningsstatistik har cirka 30 % av lärarna utländsk lärarlegitimation.

Till International Baccalaureate-programmet (IB) har skolan ett obligatoriskt antagningsprov. Resultatet läggs till betygen för en slutlig bedömning. Eftersom många som söker IB inte har betyg från det svenska betygssystemet (och då har 0 i meritpoäng), blir lägsta antagningspoäng inte relevant för detta program.

Internationella Engelska Gymnasiet är ett gymnasium på Södermalm i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi och estet. Antagningspoängen 2023 för Internationella Engelska Gymnasiet var mellan 252,5 och 257,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 257,5 meritpoäng för samhälle inriktning samhällsvetenskap, academic and personal development. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

72/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(15)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

44%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 195 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

5,7

Trygghet

6,9

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

717 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

81 %

Jobbar

6 %

Annat

13 %

3 år efter studenten

Studerar

82 %

Jobbar

10 %

Annat

8 %

Högskolestudier

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  20 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  17 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  14 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  9 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  8 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

Plats

Skolägare

Internationella Engelska Skolan I Sverige Holdings AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Internationella Engelska Gymnasiet drivs av Internationella engelska skolan i Sverige holdings AB som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.