Peabskolan Solnas skolbyggnad.

Peabskolan Solna

Fristående ·

Södra Långgatan 20, Solna

Högskolestudier

Var eleverna på Peabskolan Solna studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Peabskolan Solna de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  • Mittuniversitetet

    Mittuniversitetet

    100 %

Utbildningar

  • Civilekonomprogrammet

    100 %

Program

Bygg och anläggning

Antagningspoäng

Husbyggnad

 

80

Mark och anläggning

 

80

Introduktion

Antagningspoäng

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

67.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

30

Om

Peabskolan Solna är ett gymnasium i Solna som har programmen bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Peabskolan Solna var mellan 30 och 80 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 67,5 meritpoäng för introduktion, inriktning bygg- och anläggningsprogrammet. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

75/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

70%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 20 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

5,1

Trygghet

8,6

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

82 elever

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Peab AB

3 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Peabskolan Solna drivs av Peab AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Peab AB driver är Peabskolan Göteborg och Peabskolan Malmö.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.