Peabskolan Solna

Fristående ·

Södra Långgatan 20, Solna

Peabskolan Solna är ett gymnasium i Solna som har programmen Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Peabskolan Solna var mellan 0 och 67,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 67,5 meritpoäng för Introduktion, inriktning bygg- och anläggningsprogrammet. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

0

Mark och anläggning

 

0

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

67.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

30

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

38/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 20 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

5,1

Trygghet

8,6

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

82 elever

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Peabskolan AB är skolägare

3 gymnasieskolor

291 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Peabskolan AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet