Praktiska Gymnasiet Bromma

Fristående ·

Johannesfredsvägen 15, Bromma

Praktiska Gymnasiet Bromma är ett gymnasium i Bromma som har programmen El och energi, Restaurang och livsmedel, VVS och fastighet, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Praktiska Gymnasiet Bromma var mellan 0 och 137,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 137,5 meritpoäng för El och energi, inriktning elteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

122.5

Elteknik

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

137.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

VVS

 

0

VVS

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Svetsteknik

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Industritekniska programmet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

62.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

VVS- och fastighetsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

VVS- och fastighetsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

35/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E (12)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

70 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

38 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 31 svar, 43 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

8,8

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

197 elever

Könsfördelning

6 % tjejer

94 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Praktiska Utbildning AB är skolägare

2 gymnasieskolor

459 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Praktiska Utbildning AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet