Bergstrands Gymnasium Stockholm

Fristående ·

Johannesfredsvägen 9-11, Bromma

Närheten mellan lärare och elever är av otrolig vikt för oss på Bergstrands. När eleverna trivs och har nära kontakt med lärarna blir också studieresultaten bättre. Du tar dig hit enkelt hit med Tvärbanan från Hammarby i söder eller Solna i norr. Bergstrands Gymnasium i Stockholm är ett certifierat Motorbranschcollege. Detta betyder att vår utbildning är kvalitetsgranskad av fordonsbranschen för att hålla en hög standard.

Bergstrands Gymnasium i Stockholm uppfyller BYNs kriterierna för att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav. Via våra kontrakterade samarbetspartner får du en utbildning ute på riktiga företag. Hos oss har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Hos oss läser du på Fordons- och transportprogrammet med inriktingarna Trasport eller Personbil, Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad, måleri eller mark och anläggning, El och energiprogrammet med inriktningen el-teknik.

Bergstrands Gymnasium Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm.

Bergstrands Gymnasium Stockholm är ett gymnasium i Bromma som har programmen El och energi, Fordon och transport, Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Bergstrands Gymnasium Stockholm var mellan 0 och 157,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 157,5 meritpoäng för El och energi, inriktning elteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

157.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

0

Transport

 

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

0

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Mark och anläggning

 

0

Mark och anläggning

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Måleri

 

0

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

115

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

32/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

62 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

8,2

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

229 elever

Könsfördelning

9 % tjejer

91 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Fem olika restauranger är kopplade till skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Vi hyr in oss på närliggande idrottshallar.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Skolsyster och kurator på plats tre dagar i veckan

Plats

Bergstrands Gymnasium AB är skolägare

3 gymnasieskolor

452 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Bergstrands Gymnasium AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet