Lektion i förarhytten på Bergstrands Gymnasium Stockholm.
Bergstrands Gymnasium Stockholm lektion i fordonshallen.
Bergstrands Gymnasium Stockholm Bygghallen.
Bergstrands Gymnasium Stockholm Bygghallen.

1 / 7

Bergstrands Gymnasium Stockholm

Fristående ·

Johannesfredsvägen 9-11, Bromma

Program

Om

Närheten mellan lärare och elever är av otrolig vikt för oss på Bergstrands. När eleverna trivs och har nära kontakt med lärarna blir också studieresultaten bättre. Du tar dig hit enkelt hit med Tvärbanan från Hammarby i söder eller Solna i norr. Bergstrands Gymnasium i Stockholm är ett certifierat Motorbranschcollege. Detta betyder att vår utbildning är kvalitetsgranskad av fordonsbranschen för att hålla en hög standard.

Bergstrands Gymnasium i Stockholm uppfyller BYNs kriterierna för att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav. Via våra kontrakterade samarbetspartner får du en utbildning ute på riktiga företag. Hos oss har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Hos oss läser du på Fordons- och transportprogrammet med inriktingarna Trasport eller Personbil, Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad, måleri eller mark och anläggning, El och energiprogrammet med inriktningen el-teknik.

Bergstrands Gymnasium Stockholm är ett fristående gymnasium i Stockholm.

Bergstrands Gymnasium Stockholm är ett gymnasium i Bromma som har programmen el och energi, fordon och transport, bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Bergstrands Gymnasium Stockholm var mellan 0 och 157,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 157,5 meritpoäng för el och energi, inriktning elteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

74/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

78%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

62%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

8,2

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

229 elever

Könsfördelning

9 % tjejer

91 % killar

Praktiskt

Matkort

Fem olika restauranger är kopplade till skolan.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Vi hyr in oss på närliggande idrottshallar.

Plats

Skolägare

Bergstrands Gymnasium AB

3 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Bergstrands Gymnasium Stockholm drivs av Bergstrands Gymnasium AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Bergstrands Gymnasium AB driver är Bergstrands Gymnasium Sigtuna och Bergstrands Gymnasium Uppsala.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.