Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium

Kommunal ·

Kungens kurvaleden 4, Kungens Kurva

Högskolestudier

Var eleverna på Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  • Södertörns högskola

    Södertörns högskola

    100 %

Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

    100 %

Program

Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Allmän 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

80
Transport 
97.5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

95

Om

Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium är ett gymnasium i Kungens Kurva som har programmen fordon och transport samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium var mellan 80 och 97,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 97,5 meritpoäng för fordon och transport, inriktning transport. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

79/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

75%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

68%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 44 svar, 65 % svarsfrekvens

Studiero

7,2

Trygghet

9,4

Stöd

7,6

Elevnöjdhet

8,9

Antal elever på skolan

188 elever

Könsfördelning

13 % tjejer

87 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Stockholms kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium drivs av Stockholms kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Midsommarkransens gymnasium och Bromma gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.