Widerströmska gymnasiet

Kommunal ·

Blickagången 16, huvudingång, Huddinge

Widerströmska gymnasiet är ett gymnasium i Huddinge som har programmen Natur, Ekonomi, Teknik samt Vård och omsorg. Antagningspoängen 2023 för Widerströmska gymnasiet var mellan 0 och 242,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 242,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

242.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

230

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Teknikvetenskap

 

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

195

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

41/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

56 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 107 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

5,2

Trygghet

7,9

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

414 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Fleminghallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Huddinge Kommun är skolägare

5 gymnasieskolor

2822 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Huddinge Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet