1 / 2

Franska Skolans Gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Döbelsgatan 9, Stockholm

Franska Skolans Gymnasium

Franska Skolans Gymnasium

Högskolor

Var eleverna på Franska Skolans Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Franska Skolans Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  18 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  9 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  5 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  4 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  3 %

Och 9 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  26 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  16 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Läkarprogrammet

  9 %

 • Juristprogrammet

  7 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Lärarprogram

  3 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  3 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  2 %

Och 19 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Franska Skolans Gymnasium är ett gymnasium på Norrmalm i Stockholm som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Franska Skolan var mellan 192,5 och 247,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 247,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

89/100

Snittbetyg

B-C(15,6)

Betygsinflation

Låg

Tar examen

90%

Lärare

Behöriga lärare

96%

Lärarnöjdhet

7,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,8

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

306 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolor

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  18 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  26 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  16 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

Plats

Skolägare

Stiftelsen Franska skolan

1 gymnasieskola

Fristående, icke vinstdrivande

Franska Skolans Gymnasium drivs av Stiftelsen Franska skolan, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.