Innergården till Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan.
Viktor Rydberg Gymnasium Odenplans skolbyggnaden från Frejgatan

1 / 6

VRG Campus Viktor Rydberg

Fristående, icke vinstdrivande ·

Frejgatan 30, Stockholm

VRG Campus Viktor Rydberg

VRG Campus Viktor Rydberg

Högskolor

Var eleverna på VRG Campus Viktor Rydberg studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från VRG Campus Viktor Rydberg de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  20 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  19 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  19 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  14 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  7 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  4 %

 • Försvarshögskolan Stockholm

  Försvarshögskolan Stockholm

  2 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  1 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  1 %

Och 5 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  27 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  25 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Juristprogrammet

  9 %

 • Läkarprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  2 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  2 %

Och 10 ytterligare utbildningar

Program

Om

VRG Campus Viktor Rydberg, tidigare VRG Odenplan och VRG Jarlaplan, är ett gymnasium i Vasastan i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi och estet. Antagningspoängen 2023 för VRG Campus Viktor Rydberg var mellan 295 och 330 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 330 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

99/100

Snittbetyg

B(17,8)

Betygsinflation

Låg

Tar examen

96%

Lärare

Behöriga lärare

90%

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 343 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

8,2

Trygghet

8,9

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8,1

Antal elever på skolan

1189 elever

Könsfördelning

66 % tjejer

34 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Maten lagas av Kliens Kitchen I skolans kök.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottshallar på Frescati.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  20 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  19 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  19 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  27 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  25 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

Plats

Skolägare

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

3 gymnasieskolor

Fristående, icke vinstdrivande

VRG Campus Viktor Rydberg drivs av Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor driver är Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg och Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.