VRG Campus Viktor Rydberg

Fristående, icke vinstdrivande ·

Frejgatan 30, Stockholm

VRG Campus Viktor Rydberg är ett gymnasium i Stockholm, Vasastan som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Estet. Antagningspoängen 2023 för VRG Campus Viktor Rydberg var mellan 295 och 330 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 330 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Bild

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

412.5

Musik

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

415

Naturvetenskap

 

330

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

295

Samhällsvetenskap

 

295

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

312.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

534.5

Dans

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

454

Musik, Bas

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

560.5

Musik, Gitarr

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

356

Musik, Piano

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

575.5

Musik, Slagverk

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

595.5

Musik, Sång kvinnoröst

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

574.5

Musik, Sång mansröst

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

587

Teater

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

509

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

95/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

96 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

90 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 343 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

8,2

Trygghet

8,9

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8,1

Antal elever på skolan

1211 elever

Könsfördelning

69 % tjejer

31 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Maten lagas av Kliens Kitchen I skolans kök.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrottshallar på Frescati.

Dator

Kostnadsfri skoldator eller möjlighet att köpa egen dator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

78 %

Jobbar

9 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Tre år efter

Studerar

74 %

Jobbar

15 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

72 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Plats

Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor är skolägare

3 gymnasieskolor

2365 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet