1 / 2

Tullinge Gymnasium

Kommunal ·

Alfred Nobels Allé 206, Tullinge

Tullinge Gymnasium

Tullinge Gymnasium

Högskolor

Var eleverna på Tullinge Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tullinge Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  19 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  19 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  10 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  10 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  8 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  6 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  2 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  2 %

Och 16 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  25 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  18 %

 • Lärarprogram

  8 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  7 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Juristprogrammet

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  2 %

Och 21 ytterligare utbildningar

Program

Om

Tullinge Gymnasium är ett gymnasium i Tullinge som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Tullinge Gymnasium var mellan 152,5 och 272,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 272,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

83/100

Snittbetyg

C(15,2)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

91%

Lärare

Behöriga lärare

89%

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 198 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,4

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

703 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

68 %

Jobbar

21 %

Annat

11 %

3 år efter studenten

Studerar

69 %

Jobbar

22 %

Annat

9 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  19 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  19 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  10 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  25 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  18 %

 • Lärarprogram

  8 %

Plats

Skolägare

Botkyrka kommun

4 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Tullinge Gymnasium drivs av Botkyrka kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Botkyrka kommun driver är Skyttbrinks gymnasium och Tumba Gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.