1 / 2

Tullinge Gymnasium

Kommunal ·

Alfred Nobels Allé 206, Tullinge

Högskolestudier

Var eleverna på Tullinge Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tullinge Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  24 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  9 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  9 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  8 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  3 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  2 %

Och 19 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  21 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  16 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Ämneslärarprogrammet

  6 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Juristprogrammet

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  2 %

 • Grundlärarprogrammet

  2 %

Och 27 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
272.5
Naturvetenskap och samhälle 
272.5
Samhälle
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap 
257.5
Samhällsvetenskap, kriminologi 
255
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
Antagningspoäng
Ekonomi 
262.5
Juridik 
262.5
Teknik
InriktningAntagningspoäng
Teknikvetenskap 
252.5
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
185
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

152.5

Om

Tullinge Gymnasium är ett gymnasium i Tullinge som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Tullinge Gymnasium var mellan 152,5 och 272,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 272,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

83/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(15,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

91%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 198 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

8,4

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

730 elever

Könsfördelning

50 % tjejer

50 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

68 %

Jobbar

21 %

Annat

11 %

3 år efter studenten

Studerar

67 %

Jobbar

23 %

Annat

10 %

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  24 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  18 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  9 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  9 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  8 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

Plats

Skolägare

Botkyrka kommun

4 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Tullinge Gymnasium drivs av Botkyrka kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Botkyrka kommun driver är Skyttbrinks gymnasium och Tumba Gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.