1 / 2

Globala gymnasiet

Kommunal ·

Hornsgatan 93, Stockholm

Globala gymnasiet

Globala gymnasiet

Högskolor

Var eleverna på Globala gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Globala gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  27 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  12 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  9 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  7 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  5 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  3 %

Och 19 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  18 %

 • Civilingenjörsprogram

  9 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  8 %

 • Lärarprogram

  8 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  6 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

Och 18 ytterligare utbildningar

Program

Om

Globala gymnasiet är ett gymnasium på Södermalm i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi och estet. Antagningspoängen 2023 för Globala gymnasiet var mellan 237,5 och 282,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 282,5 meritpoäng för natur inriktning naturvetenskap, hållbar utveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

83/100

Snittbetyg

C(15,2)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

82%

Lärare

Behöriga lärare

93%

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 169 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,9

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8,2

Antal elever på skolan

591 elever

Könsfördelning

59 % tjejer

41 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Serverar endast vegetarisk mat

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bemannat fyra dagar i veckan.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  27 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  12 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  9 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  18 %

 • Civilingenjörsprogram

  9 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  8 %

Plats

Skolägare

Stockholms kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Globala gymnasiet drivs av Stockholms kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Bernadottegymnasiet och Södra Latins gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.