Globala gymnasiet

Kommunal ·

Hornsgatan 93, Stockholm

Globala gymnasiet är ett gymnasium i Stockholm, Södermalm som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Estet. Antagningspoängen 2023 för Globala gymnasiet var mellan 237,5 och 282,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 282,5 meritpoäng för Natur inriktning naturvetenskap, hållbar utveckling. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap och samhälle, Hållbar utveckling

 

237.5

Naturvetenskap, Hållbar utveckling

 

282.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap, Global

 

270

Samhällsvetenskap, Global

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

277

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Globalt entreprenörskap

 

242.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media, Samhällsprofil

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

452

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

77/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 264 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

6,3

Trygghet

9

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

8,1

Antal elever på skolan

623 elever

Könsfördelning

61 % tjejer

39 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Bemannat fyra dagar i veckan.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Serverar endast vegetarisk mat.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

51 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

26 %

Tre år efter

Studerar

85 %

Jobbar

10 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Fem år efter

Studerar

74 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.