Sjölins Gymnasium Vasastan

Fristående ·

Karlbergsvägen 77, Stockholm

Sjölins Gymnasium Vasastan är ett gymnasium i Stockholm, Vasastan som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Sjölins Gymnasium Vasastan var mellan 262,5 och 297,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 297,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

297.5

Naturvetenskap och samhälle

 

262.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

275

Samhällsvetenskap

 

272.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

287.5

Juridik

 

282.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

45/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 136 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,5

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

679 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Finns aktivitetshallar på campus.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Sjölins Gymnasium AB är skolägare

5 gymnasieskolor

2498 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Sjölins Gymnasium AB som är en fristående skolägare.