Sjölins Södermalms skolbyggnad.

1 / 7

Sjölins Gymnasium Södermalm

Fristående ·

Sandbacksgatan 10, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på Sjölins Gymnasium Södermalm studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sjölins Gymnasium Södermalm de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  27 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  12 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  10 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  4 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  2 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  2 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

Och 7 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  18 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  17 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  13 %

 • Juristprogrammet

  11 %

 • Lärarprogram

  5 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Läkarprogrammet

  2 %

 • Socionomprogrammet

  2 %

Och 12 ytterligare utbildningar

Program

Om

Sjölins Gymnasium Södermalm är ett gymnasium på Södermalm i Stockholm som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Sjölins Södermalm var mellan 295 och 312,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 312,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

86/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(16,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

96%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 181 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,5

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

770 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

51 %

Jobbar

25 %

Annat

24 %

3 år efter studenten

Studerar

64 %

Jobbar

28 %

Annat

9 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  27 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  12 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  18 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  17 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  13 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Sjölins Gymnasium Södermalm drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Klara Teoretiska Gymnasium Södra och Internationella Hotell- och Restaurangskolan.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.