Sjölins Gymnasium Södermalm

Fristående ·

Sandbacksgatan 10, Stockholm

Sjölins Gymnasium Södermalm är ett gymnasium i Stockholm, Södermalm som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Sjölins Södermalm var mellan 295 och 312,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 312,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

307.5

Naturvetenskap och samhälle

 

312.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

295

Samhällsvetenskap

 

305

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

310

Juridik

 

305

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 181 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,5

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,4

Antal elever på skolan

770 elever

Könsfördelning

62 % tjejer

38 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Inget skolbibliotek.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

55 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

53 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Fem år efter

Studerar

51 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Plats

Sjölins Gymnasium AB är skolägare

5 gymnasieskolor

2498 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Sjölins Gymnasium AB som är en fristående skolägare.