Alströmergymnasiet i Alingsås
Alströmergymnasiet i Alingsås
Alströmergymnasiet i Alingsås
Alströmergymnasiet i Alingsås
Alströmergymnasiet i Alingsås

1 / 7

Alströmergymnasiet

Kommunal ·

Teatergatan 13, Alingsås

Högskolestudier

Var eleverna på Alströmergymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Alströmergymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   15 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   13 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   7 %

  • Civilekonomprogrammet

   6 %

  • Juristprogrammet

   5 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   4 %

  • Grundlärarprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   3 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  120
  Naturvetenskap och samhälle 
  120
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  120
  Medier, information och kommunikation 
  120
  Samhällsvetenskap 
  120
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  120
  Juridik 
  120
  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  120
  Informations- och medieteknik 
  120
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Dans 
  120
  Musik 
  120
  El och energi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Automation 
  147.5
  Elteknik 
  147.5
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  117.5
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  80
  Bygg och anläggning
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Husbyggnad 
  80
  Mark och anläggning 
  80
  Måleri 
  80
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  80
  Restaurang och livsmedel
  InriktningAntagningspoäng
  Kök och servering 
  80
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Individuellt alternativ 

  IMA

  Utformas för enskild elev.

  IMA

  0
  Språkintroduktion 

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  0

  Om

  Alströmergymnasiet är ett gymnasium i Alingsås som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, bygg och anläggning, vård och omsorg, restaurang och livsmedel samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Alströmergymnasiet var mellan 0 och 147,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 147,5 meritpoäng för el och energi, inriktning automation. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  80/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  84%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  86%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,6

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 306 svar, 80 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,5

  Trygghet

  8

  Stöd

  6,2

  Elevnöjdhet

  6,9

  Antal elever på skolan

  1295 elever

  Könsfördelning

  46 % tjejer

  54 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  40 %

  Jobbar

  39 %

  Annat

  21 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  60 %

  Jobbar

  27 %

  Annat

  13 %

  Plats

  Skolägare

  Alingsås kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Alströmergymnasiet drivs av Alingsås kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.