Brinellskolan

Kommunal ·

Fridavägen 5, Fagersta

Brinellskolan är ett gymnasium i Fagersta som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Brinellskolan var mellan 0 och 160 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 160 meritpoäng för Teknik, inriktning produktionsteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

150

Naturvetenskap och samhälle

 

150

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

142.5

Samhällsvetenskap

 

142.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

140

Juridik

 

140

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Produktionsteknik

 

160

Teknikvetenskap

 

160

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

117.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

142.5

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

0

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

87.5

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

140

Måleri

 

140

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

127.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

100

Svetsteknik

 

100

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

140

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

142.5

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

145

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

77.5

Fordons- och transportprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Hantverksprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

145

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

72 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

84 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 134 svar, 89 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

7,5

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

519 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

35 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

28 %

Tre år efter

Studerar

38 %

Jobbar

49 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

41 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Plats

Fagersta Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

519 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Fagersta Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet