Finnvedens Gymnasium i Värnamo

Finnvedens Gymnasium

Kommunal ·

Prostgårdsvägen, Värnamo

Högskolestudier

Var eleverna på Finnvedens Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Finnvedens Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   14 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   11 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   7 %

  • Ämneslärarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   4 %

  • Grundlärarprogrammet

   4 %

  • Socionomprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  262.5

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  167.5

  Samhällsvetenskap

   

  167.5

  Ekonomi

  Antagningsgräns

  Ekonomi

   

  175

  Juridik

   

  175

  Teknik

  Antagningsgräns

  Design och produktutveckling

   

  207.5

  Informations- och medieteknik

   

  207.5

  El och energi

  Antagningsgräns

  Automation

   

  202.5

  Elteknik

   

  202.5

  Försäljning och service

  Antagningsgräns

  Försäljning och service

   

  130

  Fordon och transport

  Antagningsgräns

  Karosseri och lackering

   

  115

  Lastbil och mobila maskiner

   

  115

  Personbil

   

  115

  Transport

   

  115

  Bygg och anläggning

  Antagningsgräns

  Husbyggnad

   

  207.5

  Mark och anläggning

   

  207.5

  Plåtslageri

   

  207.5

  Vård och omsorg

  Antagningsgräns

  Vård och omsorg

   

  137.5

  VVS och fastighet

  Antagningsgräns

  VVS

   

  225

  Industri

  Antagningsgräns

  Produkt och maskinteknik

   

  125

  Om

  Finnvedens Gymnasium är ett gymnasium i Värnamo som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, VVS och fastighet samt industri. Antagningspoängen 2023 för Finnvedens Gymnasium var mellan 115 och 262,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 262,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  70/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  80%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  98%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,2

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 339 svar, 86 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,6

  Trygghet

  8

  Stöd

  6

  Elevnöjdhet

  6,2

  Antal elever på skolan

  1160 elever

  Könsfördelning

  45 % tjejer

  55 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  42 %

  Jobbar

  41 %

  Annat

  17 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  58 %

  Jobbar

  34 %

  Annat

  8 %

  Plats

  Skolägare

  Värnamo Kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Finnvedens Gymnasium drivs av Värnamo kommun som är en kommunal huvudman.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.