Fridegårdsgymnasiet

Kommunal ·

Centrumleden 5, Bålsta centrum, Bålsta

Fridegårdsgymnasiet är ett gymnasium i Bålsta som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik samt Barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Fridegårdsgymnasiet var mellan 0 och 227,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 227,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

0

Naturvetenskap och samhälle

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

210

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Beteendevetenskap

 

205

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

227.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

0

Teknikvetenskap

 

182.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

79 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 149 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,9

Stöd

7

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

533 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

53 %

Jobbar

28 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Tre år efter

Studerar

69 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

5 %

Fem år efter

Studerar

41 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Plats

Håbo Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

533 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Håbo Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet