1 / 3

Fridegårdsgymnasiet

Kommunal ·

Centrumleden 5, Bålsta centrum, Bålsta

Högskolestudier

Var eleverna på Fridegårdsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Fridegårdsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  21 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  15 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  15 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  9 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  7 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  5 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  4 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  4 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  3 %

Och 14 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  18 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Ämneslärarprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  5 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Läkarprogrammet

  3 %

Och 20 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
120
Naturvetenskap och samhälle 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

210
Samhälle
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

120
Beteendevetenskap 
205
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Ekonomi 
227.5
Teknik
InriktningAntagningspoäng
Design och produktutveckling 
120
Teknikvetenskap 
182.5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete 
80

Om

Fridegårdsgymnasiet är ett gymnasium i Bålsta som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik samt barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Fridegårdsgymnasiet var mellan 80 och 227,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 227,5 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

69/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 149 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

7,9

Stöd

7

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

533 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

54 %

Jobbar

18 %

Annat

28 %

3 år efter studenten

Studerar

52 %

Jobbar

40 %

Annat

8 %

Högskolestudier

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  21 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  15 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  15 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  9 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  7 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

Plats

Skolägare

Håbo Kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Fridegårdsgymnasiet drivs av Håbo kommun som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.