Täljegymnasiet

Kommunal ·

Erik Dahlbergs väg 1-3, Södertälje

Högskolestudier

Var eleverna på Täljegymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Täljegymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  26 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  14 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  13 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  12 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  8 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  7 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  5 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  2 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

Och 10 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Ämneslärarprogrammet

  19 %

 • Grundlärarprogrammet

  14 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  8 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  5 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Läkarprogrammet

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

Och 21 ytterligare utbildningar

Program

Natur

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

222.5

Samhälle

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

197.5

Samhällsvetenskap

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

120

Samhällsvetenskap

 

217.5

Ekonomi

Antagningsgräns

Ekonomi

 

227.5

Juridik

 

245

Teknik

Antagningsgräns

Teknikvetenskap

 

195

Om

Täljegymnasiet är ett gymnasium i Södertälje som har programmen natur, samhälle, ekonomi och teknik. Antagningspoängen 2023 för Täljegymnasiet var mellan 120 och 245 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 245 meritpoäng för ekonomi, inriktning juridik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

59%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 53 svar, 26 % svarsfrekvens

Studiero

5,3

Trygghet

6,6

Stöd

4,5

Elevnöjdhet

4,6

Antal elever på skolan

667 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

75 %

Jobbar

17 %

Annat

8 %

3 år efter studenten

Studerar

78 %

Jobbar

17 %

Annat

5 %

Högskolestudier

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  26 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  14 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  13 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  12 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  8 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  7 %

Plats

Skolägare

Södertälje Kommun

3 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Täljegymnasiet drivs av Södertälje kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Södertälje kommun driver är Morabergs studiecentrum och Torekällgymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.