1 / 4

Sigtunaskolan Humanistiska läroverket

Fristående, icke vinstdrivande ·

Manfred Björkquists Allé 8, Sigtuna

Sigtunaskolan Humanistiska läroverket

Sigtunaskolan Humanistiska läroverket

Högskolor

Var eleverna på Sigtunaskolan Humanistiska läroverket studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sigtunaskolan Humanistiska läroverket de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  25 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  19 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  13 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  6 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  5 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  2 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  25 %

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  15 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Lärarprogram

  3 %

Och 14 ytterligare utbildningar

Program

Om

Sigtunaskolan Humanistiska läroverket är ett gymnasium i Sigtuna som har programmen natur, samhälle, ekonomi och international Baccalaureate. Antagningspoängen 2023 för Sigtunaskolan Humanistiska läroverket var mellan 255 och 285 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 285 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

81/100

Snittbetyg

B-C(15,5)

Betygsinflation

Låg

Tar examen

91%

Lärare

Behöriga lärare

91%

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 67 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,3

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,6

Antal elever på skolan

446 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  25 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  19 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  13 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  25 %

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  15 %

Plats

Skolägare

Sigtuna skolstiftelse

1 gymnasieskola

Fristående, icke vinstdrivande

Sigtunaskolan Humanistiska läroverket drivs av Sigtuna skolstiftelse, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.