Praktiska Gymnasiet Södertälje

Fristående ·

Klastorpsslingan 5, Södertälje

På Praktiska Gymnasiet Södertälje kan du se fram emot tre år som kommer ge dig möjligheten att gå direkt till arbete eller att studera vidare på t ex yrkeshögskola. Hos oss läser alla elever som lärling, även på Introduktionsprogrammen, vilket innebär att hälften av din skoltid sker på APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Vi har APL-platser som ger yrkeskänslan i händerna. På APL-platserna utbildas du av duktiga handledare med mångårig kompetens inom ditt yrke. Allt eftersom tiden går finns det stora möjligheter att du går från elev till anställd.

Från hösten 2023 innehåller alla yrkesprogram de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet. Du behöver alltså inte välja till några kurser om du vill plugga vidare på högskola eller universitet. Däremot kan du välja bort högskolebehörigheten, om du istället vill fokusera på dina yrkeskurser. Du börjar läsa de högskoleförberedande kurserna i årskurs 2 och kan då bestämma hur du vill göra. Alla våra program ger dig flera valmöjligheter efter studenten, oavsett vilka kurser du väljer att läsa.

Praktiska Gymnasiet Södertälje är ett fristående gymnasium i Södertälje. Praktiska Gymnasiet Södertälje har bygg- och anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hotell- och turismprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

Praktiska Gymnasiet Södertälje är ett gymnasium i Södertälje som har programmen El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Hantverk, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, Hotell och turism samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Praktiska Södertälje var mellan 0 och 210 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 210 meritpoäng för Hantverk inriktning frisör, barberare och hår- och makeupstylist. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

177.5

Elteknik

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

167.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

142.5

Pedagogiskt och socialt arbete

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

0

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil, Personbil, MC; ATV

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

210

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

0

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Måleri

 

0

Måleri

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

0

Vård och omsorg

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

162.5

Bageri och konditori

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Kök och servering

 

0

Kök och servering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

187.5

Hotell- och turismprogrammet

Antagningsgräns

Hotell och turism

 

155

Hotell och turism

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt och socialt arbete

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Bygg- och anläggningsprogrammet, Måleri

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Fordons- och transportprogrammet, Personbil, MC; ATV

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

90

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

62.5

Försäljning och service

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

70

Hantverksprogrammet inriktning textil design

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Hantverksprogrammet, frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Hotell och turism

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, bageri och konditori

 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

A.LÄRLING

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, bageri och konditori

 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

A.LÄRLING

IMY

20

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, kök och servering

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

40

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

23/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

71 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

46 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 59 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

6,5

Stöd

6

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

285 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Skolan anordnar buss till idrottshall.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Praktiska Sverige AB är skolägare

31 gymnasieskolor

7061 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Praktiska Sverige AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet