Torekällgymnasiet

Kommunal ·

Västergatan 4, Södertälje

Högskolestudier

Var eleverna på Torekällgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Torekällgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  27 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  27 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  18 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  9 %

 • Röda korsets högskola

  Röda korsets högskola

  9 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  9 %

Utbildningar

 • Sjuksköterskeprogrammet

  58 %

 • Ämneslärarprogrammet

  8 %

 • Grundlärarprogrammet

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Socionomprogrammet

  8 %

Program

Estet
InriktningAntagningspoäng
Bild och formgivning 
120
El och energi
InriktningAntagningspoäng
Elteknik 
202.5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete 
80
Bygg och anläggning
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
Antagningspoäng
Anläggningsfordon 
80
Husbyggnad 
80
Måleri 
80
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
80
VVS och fastighet
InriktningAntagningspoäng
VVS 
160
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Om

Torekällgymnasiet är ett gymnasium i Södertälje som har programmen estet, el och energi, barn och fritid, bygg och anläggning, vård och omsorg, VVS och fastighet samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Torekällgymnasiet var mellan 0 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för el och energi, inriktning elteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

58/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

73%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

79%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 33 svar, 45 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,4

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

266 elever

Könsfördelning

26 % tjejer

74 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

32 %

Jobbar

50 %

Annat

18 %

3 år efter studenten

Studerar

37 %

Jobbar

53 %

Annat

10 %

Plats

Skolägare

Södertälje Kommun

3 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Torekällgymnasiet drivs av Södertälje kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Södertälje kommun driver är Täljegymnasiet och Morabergs studiecentrum.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.