Rönninge gymnasium

Kommunal ·

Sandbäcksvägen 10, Rönninge

Rönninge gymnasium är ett gymnasium i Rönninge som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Barn och fritid samt Försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Rönninge gymnasium var mellan 0 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för Ekonomi inriktning juridik, kriminologi och straffrätt. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

0

Naturvetenskap och samhälle

 

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Samhälle och psykologi

 

177.5

Beteendevetenskap, Säkerhet och räddning

 

0

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Juridik, Kriminologi och straffrätt

 

202.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

92.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

50/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

67 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

98 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 64 svar, 60 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

7,8

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

307 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

65 %

Jobbar

17 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Tre år efter

Studerar

66 %

Jobbar

27 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

31 %

Jobbar

59 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Salems Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

307 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Salems Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet