Rönninge gymnasium i Rönninge

Rönninge gymnasium

Kommunal ·

Sandbäcksvägen 10, Rönninge

Högskolor

Var eleverna på Rönninge gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Rönninge gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  33 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  21 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  12 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  11 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  2 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  2 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  39 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  7 %

 • Socionomprogrammet

  6 %

 • Civilingenjörsprogram

  6 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  3 %

 • Förskollärarprogrammet

  2 %

 • Juristprogrammet

  2 %

Och 19 ytterligare utbildningar

Program

Om

Rönninge gymnasium är ett gymnasium i Rönninge som har programmen natur, samhälle, ekonomi, barn och fritid samt försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Rönninge gymnasium var mellan 80 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för ekonomi inriktning juridik, kriminologi och straffrätt. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

61%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

98%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 64 svar, 60 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

7,8

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

307 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

65 %

Jobbar

26 %

Annat

9 %

3 år efter studenten

Studerar

58 %

Jobbar

38 %

Annat

4 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  33 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  21 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  12 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  39 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  12 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  7 %

Plats

Skolägare

Salems kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Rönninge gymnasium drivs av Salems kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.