Upplands-Brogymnasiet

Kommunal ·

Skolvägen 24, Kungsängen

Upplands-Brogymnasiet är ett gymnasium i Kungsängen som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Upplands-Brogymnasiet var mellan 0 och 220 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 220 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

197.5

Samhällsvetenskap

 

120

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

220

Juridik

 

180

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

120

Informations- och medieteknik

 

120

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

80

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

80

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

80

Transport

 

80

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Anläggningsfordon

 

80

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

10

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

51/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

73 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

87 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 198 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

7,8

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

905 elever

Könsfördelning

39 % tjejer

61 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

42 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Tre år efter

Studerar

48 %

Jobbar

41 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

37 %

Jobbar

53 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Upplands-bro Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

905 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Upplands-bro Kommun som är en kommunal skolägare.