Mälardalens Tekniska Gymnasium

Fristående ·

Vagnmakarvägen 3, Södertälje

Med vår unika teknikutbildning får du dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskolebehörighet. Det innebär att du läser både industritekniska programmet och teknikprogrammet. Efter utbildningen får du garanterad anställning med spännande utvecklingsmöjligheter på Scania eller AstraZeneca. Samtidigt blir du behörig till fortsatta studier på högskola och universitet.

Utbildningen sker i en verklighetsnära miljö tack vare kopplingen till Scania, AstraZeneca och Telge. Det innebär att du redan under gymnasiet får praktisk yrkeserfarenhet och kunskap om hur det går till ute på en arbetsplats. Studietakten är högre än i en vanlig gymnasieskola. Du satsar mer, men får också mer tillbaka!

Under studietiden får du 1 000 kr per månader i studiebonus och på sommaren är du garanterad betald sommarpraktik, om du följer den utökade studieplanen samt har godkänt omdöme från tidigare praktik. Efter godkänd examen är du garanterad 6 månaders anställning på Scania eller AstraZeneca.

Under ditt första år hos oss kommer du att få en bred teoretisk och teknisk grundutbildning med tillgång till den senaste utrustningen. I årskurs två får du fördjupa dina kunskaper och till tredje läsåret får du välja specialisering inom ditt favoritområde. Vad du än väljer att studera får du minst grundläggande högskolebehörighet med möjlighet att läsa upp till särskild högskolebehörighet.

Mälardalens Tekniska Gymnasium är ett gymnasium i Södertälje som har programmet Industri. Antagningspoängen 2023 för Mälardalens Tekniska var 270 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 270 meritpoäng för Industri, inriktning produkt och maskinteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

270

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

85/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

100 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

9,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 67 svar, 97 % svarsfrekvens

Studiero

7,8

Trygghet

9,6

Stöd

8,6

Elevnöjdhet

8,8

Antal elever på skolan

212 elever

Könsfördelning

15 % tjejer

85 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Alla våra elever äter frukost och lunch på restaurang Sjökringlan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Alla våra elever får tillgång till Gröndals hälsocenter både under och efter skoltid. Idrottslektionerna förläggs på Gröndal men eleverna kan också träna på gym efter skoltid.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Mälardalens Tekniska Gymnasium Aktiebolag är skolägare

1 gymnasieskola

212 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Mälardalens Tekniska Gymnasium Aktiebolag som är en fristående skolägare.