Fasaden till skolans huvudbyggnad.
Gustav, Lärare på Mälardalens Tekniska Gymnasium.
Elever från Mälardalens Tekniska Gymnasium på teknikmässa.
Student 2022 utanför Mälardalens Tekniska Gymnasium.
VR- och robotteknik på Mälardalens Tekniska Gymnasium.

1 / 8

Mälardalens Tekniska Gymnasium

Fristående ·

Vagnmakarvägen 3, Södertälje

Högskolor

Var eleverna på Mälardalens Tekniska Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Mälardalens Tekniska Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  44 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  18 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  5 %

 • Försvarshögskolan Stockholm

  Försvarshögskolan Stockholm

  4 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  3 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  2 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  2 %

Och 8 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  57 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  4 %

 • Officersprogrammet

  3 %

 • Lärarprogram

  2 %

 • Civilekonomprogrammet

  1 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  1 %

 • Kandidatprogram i lantbruk, trädgård, skog och fiske

  1 %

 • Kandidatprogram i säkerhetstjänster

  1 %

Och 3 ytterligare utbildningar

Program

Om

Med vår unika teknikutbildning får du dubbel kompetens – yrkeskompetens och högskolebehörighet. Det innebär att du läser både industritekniska programmet och teknikprogrammet. Efter utbildningen får du garanterad anställning med spännande utvecklingsmöjligheter på Scania eller AstraZeneca. Samtidigt blir du behörig till fortsatta studier på högskola och universitet.

Utbildningen sker i en verklighetsnära miljö tack vare kopplingen till Scania, AstraZeneca och Telge. Det innebär att du redan under gymnasiet får praktisk yrkeserfarenhet och kunskap om hur det går till ute på en arbetsplats. Studietakten är högre än i en vanlig gymnasieskola. Du satsar mer, men får också mer tillbaka!

Under studietiden får du 1 000 kr per månader i studiebonus och på sommaren är du garanterad betald sommarpraktik, om du följer den utökade studieplanen samt har godkänt omdöme från tidigare praktik. Efter godkänd examen är du garanterad 6 månaders anställning på Scania eller AstraZeneca.

Under ditt första år hos oss kommer du att få en bred teoretisk och teknisk grundutbildning med tillgång till den senaste utrustningen. I årskurs två får du fördjupa dina kunskaper och till tredje läsåret får du välja specialisering inom ditt favoritområde. Vad du än väljer att studera får du minst grundläggande högskolebehörighet med möjlighet att läsa upp till särskild högskolebehörighet.

Mälardalens Tekniska Gymnasium är ett gymnasium i Södertälje som har programmet industri. Antagningspoängen 2023 för Mälardalens Tekniska var 270 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 270 meritpoäng för industri, inriktning produkt och maskinteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

94/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B(17,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

100%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 67 svar, 97 % svarsfrekvens

Studiero

7,8

Trygghet

9,6

Stöd

8,6

Elevnöjdhet

8,8

Antal elever på skolan

212 elever

Könsfördelning

15 % tjejer

85 % killar

Praktiskt

Matkort

Alla våra elever äter frukost och lunch på restaurang Sjökringlan.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Alla våra elever får tillgång till Gröndals hälsocenter både under och efter skoltid. Idrottslektionerna förläggs på Gröndal men eleverna kan också träna på gym efter skoltid.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

53 %

Jobbar

39 %

Annat

8 %

3 år efter studenten

Studerar

55 %

Jobbar

44 %

Annat

1 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  44 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  18 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  5 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  57 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

Plats

Skolägare

SCANIA Aktiebolag

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Mälardalens Tekniska Gymnasium drivs av SCANIA Aktiebolag, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.