Järfälla gymnasium - Campus Barkarby
Campus Barkarby Järfälla gymnasium.
Campus Barkarby - Restaurang Järfälla gymnasium.
Campus Barkarby - Sporthall Järfälla gymnasium.
Campus Barkarby - Ljusgård Järfälla gymnasium.

1 / 9

Järfälla gymnasium

Kommunal ·

Mälarvägen 2, Järfälla

Högskolor

Var eleverna på Järfälla gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Järfälla gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  28 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  10 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  8 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  7 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  7 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  3 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  2 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  2 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  2 %

Och 12 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  20 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Civilingenjörsprogram

  9 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  7 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Apotekarprogrammet

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  3 %

Och 21 ytterligare utbildningar

Program

Om

Vi har branschrekommenderade yrkesprogram i nyrenoverade verkstäder. Spets inom Bild & formgivning, specialpedagogisk verksamhet, idrottsprofiler, e-sport, introduktionsprogram, anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskola och mycket mer.

Oavsett vilket program du väljer får du ta del av innovativa samarbeten och möjlighet att knyta unika kontakter med både universitet och företag. Här finns många grupprum och studiehallar för elever att arbeta i, stort bibliotek, god tillgång till idrottshallar och simhall, cafeteria och restaurang där maten lagas med hjärta från grunden.

Vi finns nu på två skolområden, Campus Barkarby och Campus Jakobsberg, som du enkelt når med pendeltåg eller buss. Alla elever på Järfälla gymnasium erbjuds SL-kort.

Järfälla gymnasium är ett gymnasium i Järfälla som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, bygg och anläggning, VVS och fastighet samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Järfälla var mellan 80 och 247,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 247,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E(11,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

69%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 165 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,9

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

908 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Här kan du plugga, grupparbeta, läsa eller bara sitta och ta det lugnt en stund.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

40 %

Jobbar

30 %

Annat

31 %

3 år efter studenten

Studerar

51 %

Jobbar

34 %

Annat

15 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  28 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  17 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  10 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  20 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Civilingenjörsprogram

  9 %

Plats

Skolägare

Järfälla kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Järfälla gymnasium drivs av Järfälla kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.