Järfälla gymnasium

Kommunal ·

Mälarvägen 2, Järfälla

Högskoleförberedande program i Stockholmsregionens allra nyaste skola. Branschrekommenderade yrkesprogram i nyrenoverade verkstäder. Spets inom Bild & formgivning, specialpedagogisk verksamhet, idrottsprofiler, e-sport, introduktionsprogram, anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskola och mycket mer.

Oavsett vilket program du väljer får du ta del av innovativa samarbeten och möjlighet att knyta unika kontakter med både universitet och företag. Här finns många grupprum och studiehallar för elever att arbeta i, stort bibliotek, god tillgång till idrottshallar och simhall, cafeteria och restaurang där maten lagas med hjärta från grunden.

Vi finns nu på två skolområden, Campus Barkarby och Campus Jakobsberg, som du enkelt når med pendeltåg eller buss. Alla elever på Järfälla gymnasium erbjuds SL-kort.

Järfälla gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Järfälla. Järfälla gymnasium har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet.

Järfälla gymnasium är ett gymnasium i Järfälla som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Bygg och anläggning, VVS och fastighet samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Järfälla var mellan 0 och 247,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 247,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

247.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

0

Beteendevetenskap

 

212.5

Samhällsvetenskap

 

210

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

232.5

Juridik

 

225

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

202.5

Informations- och medieteknik

 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

175

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

327.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

165

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

0

VVS- och fastighetsprogrammet

Antagningsgräns

VVS

 

127.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

140

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

44/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

64 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 165 svar, 74 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,9

Stöd

5,4

Elevnöjdhet

6,2

Antal elever på skolan

908 elever

Könsfördelning

37 % tjejer

63 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Här kan du plugga, grupparbeta, läsa eller bara sitta och ta det lugnt en stund.

Skollunch

Matsal på skolan.

Här serveras lunch i ljusa och stilrena lokaler i en lugn miljö.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Järfälla Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

908 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Järfälla Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet