Arlandagymnasiet

Kommunal ·

Vikingavägen 2, Märsta

Arlandagymnasiet är ett gymnasium i Märsta som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Vård och omsorg samt Flygteknik. Antagningspoängen 2023 för Arlandagymnasiet var mellan 0 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för Flygteknik, inriktning flygplan. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

120

Naturvetenskap och samhälle

 

120

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

120

Samhällsvetenskap

 

147.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

217.5

Juridik

 

220

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik, Spelutveckling

 

120

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa, Träning och ledarskap

 

80

Pedagogiskt och socialt arbete, Risk och säkerhet, väktare

 

80

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

100

Försäljning och service

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

80

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

80

Flygteknikutbildningen

Antagningsgräns

Flygplan

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

RIKS

225

Flygplan

 

RIKS

Går att söka från hela landet.

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

RIKS

LÄRLING

202.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

54/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 311 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

1088 elever

Könsfördelning

38 % tjejer

62 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

45 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

29 %

Tre år efter

Studerar

47 %

Jobbar

45 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

8 %

Fem år efter

Studerar

37 %

Jobbar

51 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Plats

Sigtuna Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1088 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Sigtuna Kommun som är en kommunal skolägare.