Katrineholms Tekniska College

Kommunal ·

Västgötagatan 37, Katrineholm

Högskolor

Var eleverna på Katrineholms Tekniska College studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Katrineholms Tekniska College de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  27 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  15 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  11 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  7 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  5 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  4 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  3 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  3 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

Och 16 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  28 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  12 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  11 %

 • Civilekonomprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  5 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  3 %

 • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  3 %

 • Receptarieprogrammet

  3 %

Och 21 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
217,5
Naturvetenskap och samhälle 
217,5
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Informations- och medieteknik 
167,5
Produktionsteknik 
167,5
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Automation 
100
Dator- och kommunikationsteknik 
100
Elteknik 
100
Fordon och transport
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela fordons- och transportprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Lastbil och mobila maskiner 
122,5
Personbil 
122,5
Transport 
122,5
Bygg och anläggning
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Husbyggnad 
200
Mark och anläggning 
200
Måleri 
200
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
162,5
VVS och fastighet
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela vvs- och fastighetsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Kyl- och värmepumpsteknik 
137,5
VVS 
137,5

Om

Katrineholms Tekniska College är ett gymnasium i Katrineholm som har programmen natur, teknik, el och energi, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg samt VVS och fastighet. Antagningspoängen 2023 för Katrineholms Tekniska College var mellan 100 och 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

78/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

77%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 150 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,2

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

544 elever

Könsfördelning

32 % tjejer

68 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Använder Duveholmshallens idrottshallar.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

39 %

Jobbar

42 %

Annat

19 %

3 år efter studenten

Studerar

54 %

Jobbar

34 %

Annat

12 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  27 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  15 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  11 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  28 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  12 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  11 %

Plats

Skolägare

Katrineholms kommun

3 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Katrineholms Tekniska College drivs av Katrineholms kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Katrineholms kommun driver är Duveholmsgymnasiet och Lindengymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.