NTI Gymnasiet Borlänge

Fristående ·

Jussi Björlings torg 1, Borlänge

NTI Gymnasiet Borlänge är ett gymnasium i Borlänge som har programmen Natur, Estet, Teknik samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Borlänge var mellan 0 och 147,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 147,5 meritpoäng för Estet, inriktning estetik och media. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

120

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

135

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

147.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

87.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

70 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

64 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 55 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

7,4

Stöd

5,1

Elevnöjdhet

5,4

Antal elever på skolan

159 elever

Könsfördelning

18 % tjejer

82 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

44 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

35 %

Tre år efter

Studerar

42 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

27 %

Fem år efter

Studerar

29 %

Jobbar

50 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

21 %

Plats

NTI Gymnasiet Helix AB är skolägare

1 gymnasieskola

159 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Helix AB som är en fristående skolägare.