NTI Gymnasiet Södertörn

Fristående ·

Röntgenvägen 9, Huddinge

Högskolestudier

Var eleverna på NTI Gymnasiet Södertörn studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Gymnasiet Södertörn de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  33 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  13 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  10 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  7 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  7 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  3 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  3 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

Och 8 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  30 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  17 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  16 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  9 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  4 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Ämneslärarprogrammet

  1 %

 • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

  1 %

Och 0 ytterligare utbildningar

Program

Teknik

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

170

Estet

Antagningsgräns

Estetik och media

 

120

El och energi

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

142.5

Om

NTI Gymnasiet Södertörn är ett gymnasium i Huddinge som har programmen estet, teknik samt el och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Södertörn var mellan 142,5 och 170 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 170 meritpoäng för teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

57/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

67%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

60%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

218 elever

Könsfördelning

9 % tjejer

91 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  33 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  13 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  10 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  7 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  7 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

144 gymnasieskolor

Fristående skolägare

NTI Gymnasiet Södertörn drivs av Academedia AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Didaktus Liljeholmen och Praktiska Gymnasiet Bromma.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.