NTI Gymnasiet Södertörn

Fristående ·

Röntgenvägen 9, Huddinge

Högskolor

Var eleverna på NTI Gymnasiet Södertörn studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Gymnasiet Södertörn de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  31 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  15 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  12 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  8 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  3 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  3 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  3 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  2 %

Och 8 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Högskoleingenjörsprogram

  39 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  20 %

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  10 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  5 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

  2 %

 • Lärarprogram

  2 %

Program

Om

NTI Gymnasiet Södertörn är ett gymnasium i Huddinge som har programmen teknik, estet samt el och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Södertörn var mellan 142,5 och 170 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 170 meritpoäng för teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

70/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

67%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

60%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 60 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

218 elever

Könsfördelning

9 % tjejer

91 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  31 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  15 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  12 %

Utbildningskategorier

 • Högskoleingenjörsprogram

  39 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  20 %

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

NTI Gymnasiet Södertörn drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Praktiska Gymnasiet Bromma och Praktiska Gymnasiet Stockholm Liljeholmen.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.