Öppet hus

Öppet hus

Onsdag, 24 april 17:00

Arbete i VVS-verkstad på REFIS gymnasium
VVS-verkstad REFIS gymnasium
Uppehållsyta REFIS gymnasium
EL-verkstad REFIS gymnasium
Bockning av rör REFIS gymnasium

1 / 18

Rör-och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS

Fristående ·

Lövholmsvägen 2, Stockholm

Rör-och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS

Rör-och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

REFIS, Rör-och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm, är en branschägd icke vinstdrivande gymnasieskola. Skolan ägs av Installatörsföretagen (IN) och är nära knuten till både VVS- och Elbranschen.

REFIS har två yrkesprogram, VVS-och fastighetsprogrammet och El-och energiprogrammet. Skolan ligger centralt på Liljeholmen nära tunnelbana, tvärbana och bussar.

Du har APL i år 1 och 2 under olika perioder i sammanlagt 12 veckor, i år 3 går du som gymnasielärling 3 dagar i veckan. Det gör att du får mycket praktisk erfarenhet, samtidigt som du skapar goda kontakter i arbetslivet.

Du kan läsa högskoleförberedande kurser som Sv2, Sv3, Eng6 och Ma2a. Skolan har utrustad verkstad, teorisalar, omklädningsrum, uppehållsrum och skolmatsal. Idrotten sker i Liljeholmshallen.

Stämningen på skolan är trygg och familjär och det finns en stark sammanhållning. Lärarna är engagerade och har elevens bästa i fokus, vilket ger dig de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Vi ger våra elever en kvalitativ utbildning som leder till jobb. Välkommen till REFIS!

REFIS är ett fristående gymnasium i Stockholm.

Rör-och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS är ett gymnasium i Liljeholmen i Stockholm som har programmen el och energi samt VVS och fastighet. Antagningspoängen 2023 för REFIS var mellan 145 och 200 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200 meritpoäng för el och energi, inriktning elteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

75/100

Snittbetyg

C-D(13,8)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

93%

Lärare

Behöriga lärare

80%

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 42 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

9

Stöd

8,5

Elevnöjdhet

8,4

Antal elever på skolan

234 elever

Utmärkande

ETG College & VVS College

REFIS är anslutet till ETG College, ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept inom elteknik för El-och Energiprogrammet. Med VVS- och Fastighetsprogrammet är vi ett branschcertifierat VVS-College genom VVS-Branschens Yrkesnämnd.

ECY-certifikat

ECY-certifikat: godkänt i alla kurser, 600 h APL, godkänt på ETG:s yrkestester, yrkeskontroller, Elsäkerhetsprovet, yrkesprovet. Lärlingstiden är integrerad och du kan anställas som förstaårsmontör enligt Installationsavtalet.

Praktik alla tre åren

I årskurs 1 går eleverna ut på APL under en 4-veckors-period. I årskurs 2 går eleverna ut på APL under två perioder, 4 veckor samt 3 veckor. I årskurs 3 har vi gymnasial lärlingstid och elever arbetar 3 dgr i veckan på företagen

Branschägd skola

REFIS ägs av Installatörsföretagen, dvs det är branschen som äger skolan. I skolans styrelse sitter representanter från företagare från både VVS och EL, vilket gör att finns ett nära samarbete mellan skola och bransch.

Praktiskt

Matsal på skolan

Delar matsal med campus Liljeholmens skolor.

Inget skolbibliotek

Finns böcker tillgängliga för elever, men ej bibliotek.

Idrottssal utanför skolan

Idrott utövas i Liljeholmens idrottshall.

Öppet hus

Sociala medier

Rör-och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS

Vanliga frågor

Är El och Energi- respektive VVS och Fastighetsprogrammet högskoleförberedande?

Du kan välja Eng 6, Sv 2 och Sv3 för allmän behörighet. Du kan även välja Ma2 som utökad kurs

Vilka inriktningar finns det på programmen?

Elteknik resp. VVS

Hur mycket får jag vara ute på APL hos ett företag?

Eleverna är ute på minst 15 veckors praktik. Där får du både erfarenhet av att arbeta praktiskt, samt bra möjlighet att ta del av en arbetsgemenskap och skapa kontakter.

Får man SL-kort?

Ja, alla elever, oavsett vart man bor, får SL-kort av skolan som gäller dagtid måndag till fredag. Om man vill att det ska gälla på kvällar och helger behöver man själv lägga till en s.k. Fritidsbiljett

Vad krävs för att vara behörig att söka?

För att vara behörig till ett yrkesprogram krävs att du har lägst betyget E i följande ämnen: svenska/svenska som andra språk engelska matematik samt minst E i ytterligare fem ämnen, det vill säga i åtta ämnen totalt. Dessa 5 ämnen kan vara vilka som helst.

Vad är ETG?

ETG College är ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept inom elteknik. Detta innebär att skolan arbetar nära branschen för att säkra att man utbildar enligt behovet på arbetsmarknaden. Under sina tre år på gymnasiet genomför eleverna yrkestester och yrkeskontroller på både praktiska och teoretiska moment och måste få dessa godkända för att få sitt ECY-certifikat. Eleverna måste även få minst godkänt i samtliga kurser/ämnen och göra minst 600 timmar ute på APL. Utöver Elsäkerhetsprovet i årskurs 3, gör eleven slutligen ett veckolångt yrkesprov i slutet av utbildningen efter att den teoretiska tekniska dokumentationen är godkänd. Bedömningen av yrkesprovet görs av företrädare från elteknikbranschen. Dessutom integreras lärlingstiden i den tre-åriga utbildningen. På så sätt kan eleven ta anställning som förstaårsmontör enligt Installationsavtalet, direkt efter avslutat utbildning.

Vad är ECY-certifikat?

Eleverna, på el-programmet, som klarar kurskraven, yrkestesterna och yrkeskontrollerna, Elsäkerhetsprovet, genomfört APL och klarat yrkesprovet får ett ECY-certifikat, vilket betyder att du har behörighet som elektriker.

Matkort eller skolmatsal?

Eleverna äter i skolmatsalen som finns i byggnaden. REFIS delar matsalen med övriga skolor på Campus Liljholmen. Vi har inte matkort för lunch på restaurang.

Hur ser ett schema för årskurs 1 ut?

Måndagar och fredagar börjar eleverna kl. 09.20. På tisdagar, onsdagar och torsdagar börjar man kl. 08.00. Varje dag slutar kl. 15.20.

Hur ofta har man idrott?

På REFIS har du idrott 1 gång/vecka under både årskurs 1 och årskurs 2. Idrotten äger rum inomhus i Liljeholmshallen, och utomhus på Gröndals bollplan, vid Trekanten, Vinterviken eller Tantolunden. Vi åker även bl.a. på Klättring med eleverna. Teoridelen av idrotten sker i lektionssal på skolan.

Hur långa är lektionerna?

Varje lektion är 70 min. Det brukar vara en bensträckare eller kort paus under lektionspasset.

Är alla lektioner lärarledda?

Ja, det är lärare på varje lektion. Vi har inga håltimmar i vårt schema och ställer i stort sett aldrig in lektioner, utan lärarna hjälps åt att täcka upp för varandra

Hur mycket praktiskt arbete är det på schemat?

Det är ca 4 lektioner á 70 min i verkstaden per vecka. Flera andra kurser inom både VVS och EL innehåller dessutom praktiska moment i kombination med det teoretiska.

Vad kan man få för stöd och hjälp med sina studier?

Elev i behov av stöd och vårdnadshavare bjuds till samtal och kartläggning av stöd i samband med skolstart i år 1. Varje elev lånar en chromebook under sina år på gymnasiet. De flesta prov och uppgifter görs på dator. REFIS erbjuder inloggning till ILT och IntoWords. Skönlitterära böcker finns till stor del på ljudfil för att kunna lyssna. Konto på Legimus behöver eleven ordna med sitt lokala bibliotek som ger inloggning. Hjälp med uppläsning, förstorade kopior, tydliga instruktioner, dela upp större prov och uppgifter, hjälp med planering och struktur. Det finns möjlighet till muntliga prov och/eller muntliga kompletteringar. Möjlighet till mer tid vid prov. Anpassningar vid nationella provet. Mindre grupp/stöd i matematik med speciallärare. Tillgång till lärares PPT och genomgångar. På skolans plattform lägger lärarna upp planeringarna veckovis för terminen så du i förväg vet vad som ska göras. De lägger även upp uppgifter och prov. Arbetspass/läxläsning är schemalagt. Uppsamlingsdagar för att komma ikapp. EHT arbetar runt eleverna . Varje elev har en mentor som har kontakt med eleven och vårdnadshavare kring studier och närvaro. Det är utvecklingssamtal 2 ggr/läsår .

Plats

Skolägare

Föreningen installatörsföretagen

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

REFIS, Rör-och Elentreprenörernas Friskola i Stockholm, är en branschägd icke vinstdrivande fristående gymnasieskola. Skolan ägs av Installatörsföretagen (IN).

Andra besökte även