Skärgårdsgymnasiet Norrtälje
El och energiprogrammet - Elektriker på Skärgårdsgymnasiet Norrtälje
Naturbruksprogrammet - skogsbruk på Skärgårdsgymnasiet Norrtälje
anläggningsprogrammet - Anläggningsfordon på Skärgårdsgymnasiet Norrtälje
Naturbruksprogrammet på Skärgårdsgymnasiet Norrtälje

1 / 8

Skärgårdsgymnasiet Norrtälje

Fristående ·

Sommargatan 11, Norrtälje

Högskolestudier

Var eleverna på Skärgårdsgymnasiet Norrtälje studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Skärgårdsgymnasiet Norrtälje de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  27 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  27 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  9 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  9 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  9 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  9 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  9 %

Utbildningar

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  27 %

 • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  18 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  18 %

 • Högskoleprogram i teknik och teknisk industri

  18 %

 • Fysioterapeutprogrammet

  9 %

 • Landskapsarkitektprogrammet

  9 %

Program

El och energi
InriktningAntagningspoäng
Dator- och kommunikationsteknik 
80
Dator- och kommunikationsteknik 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

185
Elteknik 
112.5
Elteknik 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

145
Naturbruk
InriktningAntagningspoäng
Djurvård 
132.5
Djurvård 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Hästhållning 
80
Hästhållning 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Hantverk
InriktningAntagningspoäng
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 
117.5
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

162.5
Bygg och anläggning
InriktningAntagningspoäng
Anläggningsfordon 
167.5
Anläggningsfordon 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

202.5
Restaurang och livsmedel
InriktningAntagningspoäng
Bageri och konditori 
165
Bageri och konditori 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192.5
VVS och fastighet
InriktningAntagningspoäng
Kyl- och värmepumpsteknik 
80
Kyl- och värmepumpsteknik 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
VVS 
80
VVS 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Bygg- och anläggningsprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0
El- och energiprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
El- och energiprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

115
Hantverksprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Hantverksprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0
Naturbruksprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Naturbruksprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

150
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

197.5
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

207.5
VVS- och fastighetsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
VVS- och fastighetsprogrammet 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Om

Vi är specialiserade på skolförlagd yrkesutbildning. Vi har yrkesanpassade lokaler vilket innebär tex. en frisörsalong, ett bageri, övningsområde där vi har anläggningsmaskiner, skogmaskiner, vi har gårdar och verkstäder. Allt för att det ska bli så likt arbetslivet som möjligt. Alla elever får tillgång till arbetskläder, verktyg, dator och busskort. Vår egen kock lagar mat från grunden. Har välutbildad personal.

Skärgårdsgymnasiet Norrtälje är ett fristående gymnasium i Norrtälje. Skärgårdsgymnasiet Norrtälje har bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, hantverksprogrammet, introduktionsprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet och vvs- och fastighetsprogrammet.

Skärgårdsgymnasiet Norrtälje är ett gymnasium i Norrtälje som har programmen el och energi, naturbruk, hantverk, bygg och anläggning, restaurang och livsmedel, VVS och fastighet samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Skärgårdsgymnasiet Norrtälje var mellan 0 och 207,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 207,5 meritpoäng för introduktion, inriktning restaurang- och livsmedelsprogrammet. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

65/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

79%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

73%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 61 svar, 94 % svarsfrekvens

Studiero

7,9

Trygghet

8,7

Stöd

7,5

Elevnöjdhet

7,9

Antal elever på skolan

252 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

5 min gångväg till idrottshallen.

Plats

Skolägare

Au Claves AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Skärgårdsgymnasiet Norrtälje drivs av Au claves AB som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.