Våren på Ekebyholms Gymnasium
Vinter på Ekebyholms Gymnasium
Höst på Ekebyholms Gymnasium
No med elev på Ekebyholms Gymnasium

1 / 6

Ekebyholms Gymnasium

Fristående ·

Ekebyholm 9, Rimbo

Högskolestudier

Var eleverna på Ekebyholms Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Ekebyholms Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  23 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  15 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  15 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  8 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  8 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  8 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  8 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  8 %

Utbildningar

 • Ämneslärarprogrammet

  23 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  23 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  15 %

 • Receptarieprogrammet

  15 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  15 %

 • Kandidatprogram i socialt arbete och omsorg

  8 %

Program

Natur

Antagningspoäng

Naturvetenskap

 

120

Naturvetenskap och samhälle

 

120

Samhälle

Antagningspoäng

Samhällsvetenskap

 

120

Om

Ekebyholms Gymnasium är ett gymnasium i Rimbo som har programmen natur och samhälle. Antagningspoängen 2023 för Ekebyholms Gymnasium var 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

79/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(14,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

56%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 11 svar, 100 % svarsfrekvens

Studiero

8

Trygghet

8,8

Stöd

7

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

27 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Sjundedags Adventistsamfundet Med Firma Sjundedags Adventistsamfundet

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Ekebyholms Gymnasium drivs av Sjundedags adventistsamfundet med firma sjundedags adventistsamfundet som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.