Rodengymnasiet

Kommunal ·

Baldersgatan 14, Norrtälje

Rodengymnasiet är ett gymnasium i Norrtälje som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg samt Restaurang och livsmedel. Antagningspoängen 2023 för Rodengymnasiet var mellan 0 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

0

Samhällsvetenskap

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

0

Samhällsvetenskap

 

202.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

205

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

0

Informations- och medieteknik

 

0

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

145

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

0

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

0

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Lastbil och mobila maskiner

 

0

Personbil

 

0

Transport

 

0

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

0

Mark och anläggning

 

0

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

0

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

59/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 245 svar, 63 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,2

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

1168 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Elever på Transportprogrammet äter i närliggande resturang.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Finns en mindre, och en större idrottssal.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Norrtälje Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

1168 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Norrtälje Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet