Rodengymnasiet i Norrtälje

1 / 2

Rodengymnasiet

Kommunal ·

Baldersgatan 14, Norrtälje

Högskolestudier

Var eleverna på Rodengymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Rodengymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  19 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  18 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  7 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  7 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  6 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  5 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  4 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  4 %

 • Sophiahemmet Högskola

  Sophiahemmet Högskola

  3 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

Och 18 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  12 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  9 %

 • Ämneslärarprogrammet

  8 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  7 %

 • Grundlärarprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

Och 25 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
120
Samhälle
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap 
120
Samhällsvetenskap 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

120
Samhällsvetenskap 
202.5
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Ekonomi 
205
Teknik
InriktningAntagningspoäng
Design och produktutveckling 
120
Informations- och medieteknik 
120
El och energi
InriktningAntagningspoäng
Elteknik 
145
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete 
80
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 
80
Fordon och transport
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela fordons- och transportprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
Antagningspoäng
Lastbil och mobila maskiner 
80
Personbil 
80
Transport 
80
Bygg och anläggning
InriktningAntagningspoäng
Husbyggnad 
80
Mark och anläggning 
80
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
80
Restaurang och livsmedel
InriktningAntagningspoäng
Kök och servering 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Om

Rodengymnasiet är ett gymnasium i Norrtälje som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg samt restaurang och livsmedel. Antagningspoängen 2023 för Rodengymnasiet var mellan 80 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

78%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

81%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 245 svar, 63 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,2

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,8

Antal elever på skolan

1168 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Elever på Transportprogrammet äter i närliggande resturang.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Finns en mindre, och en större idrottssal.

Högskolestudier

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  19 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  18 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  7 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  7 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  6 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  5 %

Plats

Skolägare

Norrtälje Kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Rodengymnasiet drivs av Norrtälje kommun som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.