Trägymnasiet

Fristående ·

Rattgatan 1, Ljusdal

Högskolestudier

Var eleverna på Trägymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Trägymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

   Program

   Bygg och anläggning

   Antagningsgräns

   Husbyggnad

    

   117.5

   Introduktion

   Antagningsgräns

   Bygg- och anläggningsprogrammet

    

   IMV

   Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

   IMV

   0

   Om

   Trägymnasiet är ett gymnasium i Ljusdal som har programmen bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Trägymnasiet var mellan 0 och 117,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 117,5 meritpoäng för bygg och anläggning, inriktning husbyggnad. Se alla antagningspoäng ovan.

   Fakta

   Utbildningsstatistik

   Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

   Nationella prov

   73/100

   Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

   Snittbetyg

   D(12,9)

   Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

   Betygsinflation

   Låg

   Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

   Tar examen

   -

   Lärare

   Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

   Behöriga lärare

   48%

   Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

   Lärarnöjdhet

   -

   Elever

   Elevernas åsikter

   Baserat på 13 svar, 76 % svarsfrekvens

   Studiero

   6,3

   Trygghet

   8,7

   Stöd

   7,9

   Elevnöjdhet

   6,9

   Antal elever på skolan

   49 elever

   Plats

   Skolägare

   Engbergs Snickerier AB

   1 gymnasieskola

   Fristående skolägare

   Trägymnasiet drivs av Engbergs snickerier AB som är en enskild huvudman.

   Jobbar du på gymnasiet?

   Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.