Bergstrands Gymnasium Sigtuna

Fristående ·

Kolstavägen 20, Märsta

Vår målsättning är att du som elev skall bli anställningsbar när du efter examen lämnar gymnasiet. Kunskapsförmedling sker genom Case-metodiken. Det innebär att alla ämnen vävs samman i olika case, utbildningen sätts på så vis i sitt sammanhang.

Via våra kontrakterade samarbetspartner får du utbildningen på riktiga företag. Hos oss har du minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Bergstrands Gymnasium Sigtuna är ett fristående gymnasium i . Bergstrands Gymnasium Sigtuna har bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet och introduktionsprogrammet.

Bergstrands Gymnasium Sigtuna är ett gymnasium i Märsta som har programmen Fordon och transport, Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Bergstrands Gymnasium var 0 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för Fordon och transport, inriktning transport. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Nystartat gymnasium

Bergstrands Sigtuna öppnade hösten 2022. Därför finns det ännu ingen statistik att se.

Program

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Transport

 

80

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Anläggningsfordon

 

80

Husbyggnad

 

80

Mark och anläggning

 

80

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Bygg- och anläggningsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

-

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

-

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

67 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Antal elever på skolan

15 elever

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Alla elever får en Ipad

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Bergstrands Gymnasium AB är skolägare

3 gymnasieskolor

452 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Bergstrands Gymnasium AB som är en fristående skolägare.