Södertörns Gymnasium

Fristående ·

Römossevägen 25, Tullinge

Södertörns Gymnasium

Södertörns Gymnasium

Högskolor

Var eleverna på Södertörns Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Södertörns Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  18 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  14 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  9 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  9 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  5 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  5 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

Och 10 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  18 %

 • Civilingenjörsprogram

  14 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  9 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Läkarprogrammet

  5 %

 • Psykologprogrammet

  5 %

 • Apotekarprogrammet

  2 %

Och 7 ytterligare utbildningar

Program

Om

Södertörns Gymnasium är ett gymnasium i Tullinge som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Södertörns Gymnasium var 120 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 120 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap och samhälle. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

59/100

Snittbetyg

C(14,9)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

-

Lärare

Behöriga lärare

84%

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 23 svar, 72 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

7,2

Stöd

5,2

Elevnöjdhet

4,8

Antal elever på skolan

136 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  18 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  14 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  9 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  18 %

 • Civilingenjörsprogram

  14 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

Plats

Skolägare

Nordic Lära AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Södertörns Gymnasium drivs av Nordic Lära AB, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.