Karlfeldtgymnasiet

Kommunal ·

Frejgatan 9, Kopparporten, Avesta

Karlfeldtgymnasiet är ett gymnasium i Avesta som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Restaurang och livsmedel, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Karlfeldtgymnasiet var mellan 0 och 197,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 197,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

197.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

177.5

Samhällsvetenskap

 

177.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

155

Juridik

 

155

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

195

Informations- och medieteknik

 

195

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

142.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Automation

 

175

Dator- och kommunikationsteknik

 

175

Elteknik

 

175

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

110

Pedagogiskt och socialt arbete

 

110

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

142.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

155

Transport

 

155

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

160

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

117.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

110

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Driftsäkerhet och underhåll

 

140

Produkt och maskinteknik

 

140

Svetsteknik

 

140

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 319 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

7,3

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

868 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

38 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

25 %

Tre år efter

Studerar

38 %

Jobbar

43 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Fem år efter

Studerar

26 %

Jobbar

60 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Plats

Avesta Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

868 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Avesta Kommun som är en kommunal skolägare.

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet