Odengymnasiet

Introduktionsprogrammet

Introduktions-
programmet

Inriktning

Samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
67,5152,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
0
0
67,5

2021

2022

2023

Inriktning

Hantverksprogrammet
IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

Antagningspoäng 2023Median
052,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
32,5
0
0
0

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
0132,5

Inriktning

Teknikprogrammet, informations- och medieteknik
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
0127,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
0
0
0
0
0

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Hantverksprogrammet
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
0150

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
0
0
0
0
0

2019

2020

2021

2022

2023

Inriktning

Teknikprogrammet, teknikvetenskap
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
0127,5

Historiska antagningspoäng

Antagningspoäng
0
0
0

2021

2022

2023

Inriktning

Samhällsvetenskapsprogrammet
IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

Antagningspoäng 2023Median
00

Andra besökte även