Tumba Gymnasium

Kommunal ·

Utbildningsvägen 2, Tumba

Tumba Gymnasium är ett gymnasium i Tumba som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Fordon och transport, Humanistiska, Restaurang och livsmedel samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Tumba Gymnasium var mellan 0 och 292,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 292,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

292.5

Naturvetenskap, Medicin

 

270

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

262.5

Samhällsvetenskap

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

192.5

Samhällsvetenskap

 

257.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Aktier och finans

 

275

Ekonomi, Eget företagande

 

290

Juridik

 

280

Särskild variant, finans

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SPETS

SV

265

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

260

Design och produktutveckling, E-sport

 

282.5

Informations- och medieteknik

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

187.5

Informations- och medieteknik, E-sport

 

257.5

Informations- och medieteknik, Nätverk, programmering; webbutveckling

 

262.5

Samhällsbyggande och miljö, Arkitektur

 

257.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

PROV

AST

SPV

175

Bild och formgivning, Animation

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

475

Estetik och media

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPETS

PROV

430

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

232.5

Dator- och kommunikationsteknik, E-sport

 

212.5

Elteknik

 

227.5

Elteknik, E-sport

 

207.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

192.5

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Språk, Japansk inriktning och europeisk inriktning

 

235

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Kök och servering

 

197.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

160

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

90 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 382 svar, 92 % svarsfrekvens

Studiero

7,4

Trygghet

8,2

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

1359 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

60 %

Jobbar

20 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

20 %

Tre år efter

Studerar

63 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Fem år efter

Studerar

31 %

Jobbar

52 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Plats

Botkyrka Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

2697 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Botkyrka Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet