Tumba Gymnasium

Kommunal ·

Utbildningsvägen 2, Tumba

Tumba Gymnasium

Tumba Gymnasium

Högskolor

Var eleverna på Tumba Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Tumba Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  22 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  20 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  18 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  6 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  6 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  2 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  1 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  19 %

 • Lärarprogram

  15 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  12 %

 • Civilingenjörsprogram

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

 • Läkarprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

Och 12 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap292,5
Naturvetenskap, medicin270
Samhäll
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap262,5
Samhällsvetenskap257,5
Samhällsvetenskap, profil Asperger 

AST

192,5
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Juridik280
Ekonomi, eget företagande290
Ekonomi, Aktier och Finans275
Finans 

SPETS

265
Teknik
InriktningAntagningspoäng
Samhällsbyggande och miljö, arkitektur257,5
Informations- och medieteknik, Nätverk, Programmering, webbutveckling262,5
Informations- och medieteknik, profil Asperger 

AST

187,5
Design och produktutveckling260
Informations- och medieteknik, e-sport257,5
Design och produktutveckling, e-sport282,5
Estet
InriktningAntagningspoäng
Bild och formgivning, animation 

SPETS

PROV

475
Estetik och media 

SPETS

PROV

430
Bild och formgivning, profil Asperger 

PROV

AST

175
El och energi
InriktningAntagningspoäng
Elteknik227,5
Dator- och kommunikationsteknik232,5
Dator- och kommunikationsteknik, e-sport212,5
Elteknik, e-sport207,5
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil192,5
Humanistiska
InriktningAntagningspoäng
Språk, Japansk inriktning och Europeisk inriktning235
Restaurang och livsmedel
InriktningAntagningspoäng
Kök och servering197,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

160
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMV

0

Om

Tumba Gymnasium är ett gymnasium i Tumba som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, fordon och transport, humanistiska, restaurang och livsmedel samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Tumba Gymnasium var mellan 0 och 292,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 292,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

78/100

Snittbetyg

B-C(15,6)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

91%

Lärare

Behöriga lärare

92%

Lärarnöjdhet

7,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 382 svar, 92 % svarsfrekvens

Studiero

7,4

Trygghet

8,2

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

1344 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

65 %

Jobbar

23 %

Annat

12 %

3 år efter studenten

Studerar

53 %

Jobbar

29 %

Annat

19 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  22 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  20 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  18 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  19 %

 • Lärarprogram

  15 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  12 %

Plats

Skolägare

Botkyrka kommun

4 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Tumba Gymnasium drivs av Botkyrka kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Botkyrka kommun driver är Skyttbrinks gymnasium och S:t Botvids Gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.