Skyttbrinks gymnasium

Kommunal ·

Skyttbrinksvägen 4, Tumba

Skyttbrinks gymnasium är ett gymnasium i Tumba som har programmen Samhälle, Barn och fritid, Fordon och transport, Bygg och anläggning samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Skyttbrinks gymnasium var mellan 0 och 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för Barn och fritid, inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

120

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

80

Pedagogiskt och socialt arbete

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

217.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

80

Karosseri och lackering

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

80

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

80

Husbyggnad

 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

195

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

102.5

Barn- och fritidsprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

22.5

Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

140

Fordons- och transportprogrammet, Karosseri och lackering

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

65

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

SPV

IMV

87.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

31/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

71 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

63 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 18 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

5

Trygghet

8,1

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

6,5

Antal elever på skolan

158 elever

Könsfördelning

38 % tjejer

62 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Botkyrka Kommun är skolägare

4 gymnasieskolor

2697 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Botkyrka Kommun som är en kommunal skolägare.