Ingången till Thoren Business School Medborgarplatsen.

1 / 2

Thoren Business School Medborgarplatsen

Fristående ·

Medborgarplatsen 25, Stockholm

Högskolestudier

Var eleverna på Thoren Business School Medborgarplatsen studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Thoren Business School Medborgarplatsen de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  24 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  23 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  10 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  6 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  5 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

Och 18 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  25 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Socionomprogrammet

  8 %

 • Civilekonomprogrammet

  6 %

 • Grundlärarprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Ämneslärarprogrammet

  4 %

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  3 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  3 %

Och 21 ytterligare utbildningar

Program

Samhälle
InriktningAntagningspoäng
Allmän 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

200
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Allmän 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

212.5

Om

Thoren Business School Medborgarplatsen är ett gymnasium på Södermalm i Stockholm som har programmen samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Thoren Business School Medborgarplatsen var mellan 200 och 212,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 212,5 meritpoäng för ekonomi, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

75%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 115 svar, 46 % svarsfrekvens

Studiero

4,2

Trygghet

6,8

Stöd

4,1

Elevnöjdhet

4

Antal elever på skolan

506 elever

Könsfördelning

55 % tjejer

45 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Maten lagas av kock-elever från Astar.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

51 %

Jobbar

27 %

Annat

22 %

3 år efter studenten

Studerar

66 %

Jobbar

26 %

Annat

8 %

Högskolestudier

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  24 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  23 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  10 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  6 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  5 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

Plats

Skolägare

Thorengruppen AB

37 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Thoren Business School Medborgarplatsen drivs av Thorengruppen AB som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Thorengruppen AB driver är Yrkesgymnasiet Skarpnäck och Tekniska Gymnasiet Solna.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.