Ingången till NTI Gymnasiet Stockholm.
NTI Gymnasiet Stockholms skolbyggnad.
NTI Gymnasiet Stockholms annex.

1 / 7

NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan

Fristående ·

Craafords väg 12, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  38 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  11 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  7 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  6 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  5 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  4 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  2 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  2 %

Och 15 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  48 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  14 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  10 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

 • Ämneslärarprogrammet

  2 %

 • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  2 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  2 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  2 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  1 %

Och 15 ytterligare utbildningar

Program

Om

NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan är ett gymnasium i Vasastan i Stockholm som har programmen teknik, estet samt el och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Stockholm var mellan 120 och 192,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 192,5 meritpoäng för teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

85/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

90%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 197 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

7,9

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

6,1

Antal elever på skolan

819 elever

Könsfördelning

21 % tjejer

79 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrott utan idrottssal

Idrottsundervisning sker på Olympia Kampsportcenter.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

63 %

Jobbar

13 %

Annat

25 %

3 år efter studenten

Studerar

56 %

Jobbar

30 %

Annat

15 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  38 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  12 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  11 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  48 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  14 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  10 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

NTI Gymnasiet Stockholm Odenplan drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Snitz gymnasium och NTI Handelsgymnasiet Stockholm.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.