JENSEN gymnasium Norra

Fristående ·

Tulegatan 44, Stockholm

JENSEN gymnasium Norra är ett fristående gymnasium i Stockholm. JENSEN gymnasium Norra har ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Jensen gymnasium Norra är ett gymnasium i Stockholm, Vasastan som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Jensen Norra var mellan 237,5 och 275 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 275 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

275

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, Kriminologi

 

255

Beteendevetenskap, Psykologisk profil

 

240

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Business and economics

 

245

Ekonomi, Företags- och nationalekonomi

 

245

Juridik

 

250

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

237.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

50/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (15,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

84 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

86 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 176 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

7,9

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

682 elever

Könsfördelning

52 % tjejer

48 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Två skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

50 %

Jobbar

26 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Tre år efter

Studerar

48 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

42 %

Jobbar

44 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Plats

Jensen Education College AB är skolägare

16 gymnasieskolor

4372 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Jensen Education College AB som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet