Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm
Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm
Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm
Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm
Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm

1 / 11

Anna Whitlocks gymnasium

Kommunal ·

Hantverkargatan 29, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på Anna Whitlocks gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Anna Whitlocks gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  20 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  16 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  15 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  10 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  8 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  4 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

Och 23 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  26 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  3 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  3 %

 • Läkarprogrammet

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

Och 31 ytterligare utbildningar

Program

Om

Anna Whitlocks gymnasium är ett gymnasium på Kungsholmen i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik och estet. Antagningspoängen 2023 för Anna Whitlock var mellan 277,5 och 310 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 310 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

88/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(16,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

94%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

97%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 544 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,7

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

2189 elever

Könsfördelning

68 % tjejer

32 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Serverar endast vegetarisk mat

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Har ett gym i skolan. Elever förses med SL-kort för transport till idrottssalar.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  20 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  16 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  15 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  26 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

Plats

Skolägare

Stockholms kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Anna Whitlocks gymnasium drivs av Stockholms kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Kungsholmens gymnasium och RGRH Stockholm.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.