Anna Whitlocks gymnasium

Kommunal ·

Hantverkargatan 29, Stockholm

Anna Whitlocks gymnasium är ett gymnasium i Stockholm, Kungsholmen som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet och Teknik. Antagningspoängen 2023 för Anna Whitlock var mellan 277,5 och 310 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 310 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Design

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

347.5

Naturvetenskap

 

310

Naturvetenskap, Life science

 

307.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

295

Design

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

312.5

Samhällsvetenskap

 

287.5

Samhällsvetenskap, Life science

 

277.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

292.5

Juridik

 

287.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

280

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning, Design

 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

PROV

536

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

73/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (16,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

93 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

97 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 544 svar, 71 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,7

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

2189 elever

Könsfördelning

68 % tjejer

32 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Tre matsalar. Serverar vegetarisk kost.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Har ett gym i skolan. Elever förses med SL-kort för transport till idrottssalar.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.