Välkommen till Rudbeck!
Sång och musik på Rudbeck.
Fotografisk bild på Rudbeck.
Växthuset på Rudbeck.

1 / 7

Rudbeck

Kommunal ·

Malla Silfverstolpes väg 3, Sollentuna

Högskolor

Var eleverna på Rudbeck studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Rudbeck de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  19 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  15 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  14 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  12 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  5 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  5 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  4 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  4 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

Och 23 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  27 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Högskoleingenjörsprogrammet

  4 %

 • Ämneslärarprogrammet

  3 %

 • Läkarprogrammet

  3 %

 • Grundlärarprogrammet

  2 %

Och 36 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap 
292,5
Naturvetenskap och samhälle 
292,5
Musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

120
Naturvetenskap 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

212,5
Naturvetenskap och samhälle 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

212,5
Naturvetenskap och samhälle, musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

504
Samhäll
InriktningAntagningspoäng
Samhällsvetenskap 
235
Beteendevetenskap 
235
Medier, information och kommunikation 
235
Beteendevetenskap, musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

512,5
Samhällsvetenskap 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

230
Beteendevetenskap 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

230
Medier, information och kommunikation 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

230
Medier, information och kommunikation, musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

461
Samhällsvetenskap, musik 

SVE

Särskild variant av programmet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktningarna.

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SVE

PROV

449
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Ekonomi 
252,5
Juridik 
252,5
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Design och produktutveckling 
267,5
Informations- och medieteknik 
267,5
Teknikvetenskap 
267,5
Estet
InriktningAntagningspoäng
Estetik och media 
222,5
El och energi
InriktningAntagningspoäng
Elteknik 
202,5
Humanistiska
InriktningAntagningspoäng
Språk 
210

Om

Rudbeck är Sollentuna kommuns gymnasium. Skolan har 2300 elever och över 250 anställda. Vi ger dig ett mycket stort utbud av kurser, stor valfrihet och möjlighet till många möten. Hos oss är just du viktig!

Rudbeck är ett kommunalt gymnasium i Sollentuna. Rudbeck har ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och el- och energiprogrammet.

Rudbeck är ett gymnasium i Sollentuna som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi samt humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Rudbeck var mellan 202,5 och 292,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 292,5 meritpoäng för natur, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

88/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C(15,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

92%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 573 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

2340 elever

Könsfördelning

47 % tjejer

53 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Serverar tre olika rätter.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrotten bedrivs i Sollentuna sim och sporthall som ligger alldeles intill Rudbeck. Under skoltid har vi tillgång till två fullstora idrottshallar, spegelsal, gym och simhall.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  19 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  15 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  14 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  27 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

Plats

Skolägare

Sollentuna kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Rudbeck drivs av Sollentuna kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.