Östra Reals gymnasium

Kommunal ·

Karlavägen 79, Stockholm

Östra Reals gymnasium är ett gymnasium i Stockholm, Östermalm som har programmen Natur, Samhälle och Ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Östra Real var mellan 190 och 320 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 320 meritpoäng för Ekonomi inriktning ekonomi, entreprenörskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

317.5

Naturvetenskap, Entreprenör-innovation

 

320

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation

 

295

Samhällsvetenskap

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

190

Samhällsvetenskap

 

297.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi, Entreprenörskap

 

320

Ekonomi, Marknadsföring/redovisning

 

315

Juridik

 

310

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

81/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

96 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 460 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,8

Trygghet

8,7

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

8,1

Antal elever på skolan

1198 elever

Könsfördelning

61 % tjejer

39 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Har även gym och konstgräsplan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

67 %

Jobbar

16 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Tre år efter

Studerar

78 %

Jobbar

15 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

7 %

Fem år efter

Studerar

63 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

6 %

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet