Östra Reals gymnasium i Stockholm
Östra Reals gymnasium i Stockholm
Östra Reals gymnasium i Stockholm

1 / 9

Östra Reals gymnasium

Kommunal ·

Karlavägen 79, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på Östra Reals gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Östra Reals gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  21 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  17 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  16 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  15 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  7 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  7 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  3 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Försvarshögskolan Stockholm

  Försvarshögskolan Stockholm

  2 %

Och 7 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  26 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  26 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

 • Juristprogrammet

  11 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  2 %

 • Läkarprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  2 %

 • Civilekonomprogrammet

  2 %

 • Lärarprogram

  1 %

Och 12 ytterligare utbildningar

Program

Om

Östra Reals gymnasium är ett gymnasium på Östermalm i Stockholm som har programmen natur, samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Östra Real var mellan 190 och 320 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 320 meritpoäng för ekonomi inriktning ekonomi, entreprenörskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

95/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B(17,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

97%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

92%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 312 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

7,3

Trygghet

8,8

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

8

Antal elever på skolan

1198 elever

Könsfördelning

61 % tjejer

39 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Har även gym och konstgräsplan.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  21 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  17 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  16 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  26 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  26 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  12 %

Plats

Skolägare

Stockholms kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Östra Reals gymnasium drivs av Stockholms kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Norra Reals gymnasium och P A Fogelströms gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.