Enskilda Gymnasiet i Stockholm

1 / 4

Enskilda Gymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Tegnérlunden 5, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på Enskilda Gymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Enskilda Gymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  33 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  20 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  16 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  8 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  7 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  5 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  1 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  1 %

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  42 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  20 %

 • Läkarprogrammet

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  9 %

 • Juristprogrammet

  6 %

 • Arkitektprogrammet

  2 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  1 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  1 %

 • Psykologprogrammet

  1 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  1 %

Program

Om

Enskilda Gymnasiet är ett gymnasium på Norrmalm i Stockholm som har programmen natur och samhälle. Antagningspoängen 2023 för Enskilda Gymnasiet var mellan 300 och 312,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 312,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

96/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

A-B(18,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

98%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

100%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 88 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

9

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

8,4

Antal elever på skolan

287 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  33 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  20 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  16 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  42 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  20 %

 • Läkarprogrammet

  11 %

Plats

Skolägare

Enskilda gymnasiet

1 gymnasieskola

Fristående, icke vinstdrivande

Enskilda Gymnasiet drivs av Enskilda gymnasiet, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.