Enskilda Gymnasiet

Fristående, icke vinstdrivande ·

Tegnérlunden 5, Stockholm

Enskilda Gymnasiet är ett gymnasium i Stockholm, Norrmalm som har programmen Natur och Samhälle. Antagningspoängen 2023 för Enskilda Gymnasiet var mellan 300 och 312,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 312,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

312.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Samhällsvetenskap

 

300

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

92/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B (17,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

97 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

100 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 88 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

9

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

8,4

Antal elever på skolan

287 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Enskilda Gymnasiet är skolägare

1 gymnasieskola

287 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Enskilda Gymnasiet som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.